Trang chủ » Ống nhựa SINO » ống nhựa hdpe 100

ống nhựa hdpe 100

Ống nhựa HDPE 100 PN20 SINO

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN20 SINO Ống Nhựa HDPE SINO  được sản xuất bởi Công ty XUÂN LỘC THỌ sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn: DIN 8074 : 1999-08 & DIN 8075 : 1999-08 ; ISO 9001 : 2008 ). Ống nhựa HDPE được sản xuất từ hợp chất …

Ống nhựa HDPE 100 PN20 SINO Read More »

Ống nhựa HDPE 100 PN16 SINO

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN16 SINO Ống Nhựa HDPE 100 SINO áp lực PN16  được sản xuất bởi Công ty XUÂN LỘC THỌ sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn: DIN 8074 : 1999-08 & DIN 8075 : 1999-08 ; ISO 9001 : 2008 ). Ống nhựa HDPE được sản …

Ống nhựa HDPE 100 PN16 SINO Read More »

Ống nhựa HDPE 100 PN12,5 SINO

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN12,5 SINO Ống Nhựa HDPE SINO chịu áp lực 12,5 Bar được sản xuất bởi Công ty Xuân Lộc Thọ trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn DIN 8074:1999-08 và DIN 8075:1999-08: ISO 9001 : 2008 được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng …

Ống nhựa HDPE 100 PN12,5 SINO Read More »

Ống nhựa HDPE 100 PN10 SINO

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN10 SINO Ống Nhựa HDPE SINO chịu áp lực 10 Bar được sản xuất bởi Công ty cổ phần Nhựa SINO sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn DIN 8074:1999-08 và DIN 8075:1999-08 được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng cao): PE100 là …

Ống nhựa HDPE 100 PN10 SINO Read More »

Ống nhựa HDPE 100 PN8 SINO

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN 8 SINO Ống Nhựa HDPE SINO chịu áp lực 8 Bar được sản xuất bởi Công ty Xuân Lộc Thọ trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn DIN 8074:1999-08 và DIN 8075:1999-08  được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng …

Ống nhựa HDPE 100 PN8 SINO Read More »

Ống nhựa HDPE 100 PN6 SINO

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN6 SINO Ống Nhựa HDPE SINO chịu áp lực 20 Bar được sản xuất bởi Công ty Xuân Lộc Thọ trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn DIN 8074:1999-08 và DIN 8075:1999-08  được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng cao): …

Ống nhựa HDPE 100 PN6 SINO Read More »