Trang chủ » Ống nhựa SINO » ống nhựa hdpe80

ống nhựa hdpe80

Ống nhựa HDPE 80 PN16 SINO

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 80 PN16 SINO Ống Nhựa HDPE SINO chịu áp lực 16 Bar được sản xuất bởi Công ty Xuân Lộc Thọ trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn DIN 8074:1999-08 và DIN 8075:1999-08  được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng cao): …

Ống nhựa HDPE 80 PN16 SINO Read More »

Ống nhựa HDPE 80 PN 12,5 SINO

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 80 PN12,5 SINO Ống Nhựa HDPE SINO chịu áp lực 12,5 Bar được sản xuất bởi Công ty Xuân Lộc Thọ trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn DIN 8074:1999-08 và DIN 8075:1999-08  được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng cao): …

Ống nhựa HDPE 80 PN 12,5 SINO Read More »

Ống nhựa HDPE 80 PN10 SINO

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 80 PN10 SINO Ống Nhựa HDPE SINO chịu áp lực 10 Bar được sản xuất bởi Công ty Xuân Lộc Thọ trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn DIN 8074:1999-08 và DIN 8075:1999-08  được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng cao): …

Ống nhựa HDPE 80 PN10 SINO Read More »

Ống nhựa HDPE PE80 PN8 SINO

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 80 PN8 SINO Ống Nhựa HDPE SINO chịu áp lực 8 Bar được sản xuất bởi Công ty Xuân Lộc Thọ trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn DIN 8074:1999-08 và DIN 8075:1999-08  được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng cao): …

Ống nhựa HDPE PE80 PN8 SINO Read More »

Ống nhựa HDPE PE80 PN6 SINO

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 80 PN6 SINO Ống Nhựa HDPE SINO chịu áp lực 6 Bar được sản xuất bởi Công ty Xuân Lộc Thọ trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn DIN 8074:1999-08 và DIN 8075:1999-08  được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng cao): …

Ống nhựa HDPE PE80 PN6 SINO Read More »