Ống Nhựa PPR PN 20 Tiền Phong

ống nhựa

Ống Nhựa PPR áp lực 20 được sản xuất theo Tiêu chuẩn DIN 8077:2007 & DIN 8078:2007. Là sản phẩm được sản xuất từ hợp chất nhựa Polypropylene Random Copolymer, PP-R80. Trong đó PPR là loại polyme (Vật liệu cao phân tử) được đồng trùng hợp ngẫu nhiên từ hai loại monome (Hợp chất thấp phân tử) là …

Ống Nhựa PPR PN 20 Tiền Phong Read More »