Trang chủ » Ống nhựa Tiền Phong » Phụ Kiện PPR

Phụ Kiện PPR

Đầu Nối thẳng PPR

Đầu Nối thẳng PPR SINO

Măng sông PPR  SINO >>Ống Nhựa uPVC Tiền Phong >>>> Phụ Kiện HDPE Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Đầu nối thẳng PPR SINO 20 Ø 20 Cái 3.100 Đầu nối thẳng PPR SINO 25 Ø 25 Cái 5.200 Đầu nối thẳng PPR SINO 32 Ø 32 Cái 8.000 Đầu nối thẳng PPR SINO …

Đầu Nối thẳng PPR SINO Read More »

Đầu Nối ren ngoài PPR SINO

Nối ren ngoài PPR SINO >>>Ống PPR chịu tia cực tím >>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Đầu nối ren ngoài PPR SINO 20-1/2″ Ø 20 Cái 48.000 Đầu nối ren ngoài PPR SINO 25-1/2″ Ø 25 Cái 55.500 Đầu nối ren ngoài PPR SINO 25-3/4″ Ø 25 Cái …

Đầu Nối ren ngoài PPR SINO Read More »

rac-co-nhua-ppr

Zắc co nhựa PPR SINO

Zắc co nhựa PPR SINO >>>Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong >>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Zắc co nhựa PPR SINO 20 Ø 20 Cái 38.000 Zắc co nhựa PPR SINO 25 Ø 25 Cái 56.000 Zắc co nhựa PPR SINO 32 Ø 32 Cái 80.500 Zắc co …

Zắc co nhựa PPR SINO Read More »

Zắc co ren trong PPR SINO

Zắc co ren trong PPR SINO   Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Zắc co ren trong PPR SINO 20-1/2″ Ø 20 Cái 90.500 Zắc co ren trong PPR SINO 25-3/4″ Ø 25 Cái 145.000 Zắc co ren trong PPR SINO 32-1” Ø 32 Cái 212.500 Zắc co ren trong PPR SINO 40-1.1/4 Ø …

Zắc co ren trong PPR SINO Read More »

Zắc co ren ngoài PPR SINO

Zắc co ren ngoài PPR SINO Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Zắc co ren ngoài PPR SINO 20-1/2″ Ø 20 Cái 96.500 Zắc co ren ngoài PPR SINO 25-3/4″ Ø 25 Cái 150.500 Zắc co ren ngoài PPR SINO 32-1” Ø 32 Cái 236.500 Zắc co ren ngoài PPR SINO 40-1.1/4 Ø …

Zắc co ren ngoài PPR SINO Read More »

Đầu Nối CB phun PPR SINO

Côn thu PPR SINO Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Đầu Nối CB phun PPR SINO 25-20 —– Cái 4.800 Đầu Nối CB phun PPR SINO 32-20 —– Cái 6.800 Đầu Nối CB phun PPR SINO 40-20 —– Cái 10.500 Đầu Nối CB phun PPR SINO 50-20 —– Cái 18.900 Đầu Nối CB phun …

Đầu Nối CB phun PPR SINO Read More »

Nối Góc PPR SINO 45°

Chếch PPR SINO Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Nối góc 45° PPR 20 SINO Ø 20 Cái 4.800 Nối góc 45° PPR 25 SINO Ø 25 Cái 7.700 Nối góc 45° PPR 32 SINO Ø 32 Cái 11.600 Nối góc 45° PPR 40 SINO Ø 40 Cái 23.100 Nối góc 45° PPR 50 SINO Ø 50 …

Nối Góc PPR SINO 45° Read More »

Nối Góc PPR SINO 90°

Cút PPR SINO Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Nối góc 90° PPR 20 SINO Ø 20 Cái 5.800 Nối góc 90° PPR 25 SINO Ø 25 Cái 7.700 Nối góc 90° PPR 32 SINO Ø 32 Cái 13.500 Nối góc 90° PPR 40 SINO Ø 40 Cái 22.000 Nối góc 90° PPR 50 SINO Ø 50 Cái …

Nối Góc PPR SINO 90° Read More »