Trang chủ » Phụ kiện đèn led

Phụ kiện đèn led

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Phụ kiện đèn led      
1   Nguồn cho led dây 5050, 3528 – Driver led 5050, 3528 Taiwan – China chiếc 15.000 VND
2   Điều khiển cho led dây đổi màu 5050, 3528 RGB Taiwan – China chiếc 58.000 VND
3   Khung Viền Led downlight Comet CC1185 Comet chiếc 35.000 VND
4   Khung Viền Led downlight Comet CC1195 Comet chiếc 19.000 VND
5   Khung Viền Led downlight Comet CC1117 Comet chiếc 27.000 VND
6   Khung Viền Led downlight Comet CC7115 Comet chiếc 16.000 VND
7   Khung Viền Led downlight Comet CC7185 Comet chiếc 18.000 VND
8   Khung Viền Led downlight Comet CC71115 Comet chiếc 19.000 VND
9   Nguồn Led dây IP20 6W (CO1116) Comet chiếc 120.000 VND
10   Nguồn Led dây IP20 12W (CO11112) Comet chiếc 170.000 VND
11   Nguồn Led dây IP20 21W (CO11124) Comet chiếc 260.000 VND
12   Nguồn Led dây IP20 40W, 3.2A (CO11440) Comet chiếc 240.000 VND
13   Nguồn Led dây IP20 50W,4A (CO11450) Comet chiếc 290.000 VND
14   Nguồn Led dây IP20 60W, 5A (CO11460) Comet chiếc 290.000 VND
15   Nguồn Led dây IP20 75W, 6.3A (CO11475) Comet chiếc 360.000 VND
16   Nguồn Led dây IP20 100W, 8.5A (CO114100) Comet chiếc 350.000 VND
17   Nguồn Led dây IP20 120W, 10A (CO114120) Comet chiếc 390.000 VND
18   Nguồn Led dây IP20 150W, 12.5A (CO114150) Comet chiếc 450.000 VND
19   Nguồn Led dây IP20 180W, 15A (CO114180) Comet chiếc 500.000 VND

>>>> Đèn led pha

>>> Đèn led panel