Trang chủ » Phụ kiện ppr Blue ocean

Phụ kiện ppr Blue ocean

tê đều blue ocean

Tê đều Blue Ocean

Tê đều PPR Blue Ocean >>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC) Kích cỡ “Đơn giá Tê đều Blue Ocean Ф20 (vnđ/c)” Tê đều Blue Ocean Ф25 8,500 Tê đều Blue Ocean Ф32 12,600 Tê đều Blue Ocean Ф40 22,500 Tê đều Blue Ocean Ф50 38,900 Tê đều Blue Ocean Ф63 67,000 Tê …

Tê đều Blue Ocean Read More »

Cút ba góc PPR Blue Ocean

Cút ba góc Blue Ocean

Cút ba góc PPR Blue Ocean  >>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh Kích cỡ Đơn giá (vnđ/c) Cút ba góc Blue Ocean Ф20 7,900 Cút ba góc Blue Ocean Ф25 12,500 Cút ba góc Blue Ocean Ф32 22,000 Cút ba góc Blue Ocean Ф40 40,900 >>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh

Tứ thông đều Blue Ocean

Tứ Thông Đều   PPR Blue Ocean                       Kích cỡ Đơn giá (vnđ/c) Tứ thông đều Blue Ocean Ф20 11,500 Tứ thông đều Blue Ocean Ф25 14,500 Tứ thông đều Blue Ocean Ф32 25,000 Tứ thông đều Blue Ocean Ф40 45,500   >>>> Ống nhựa HPDE …

Tứ thông đều Blue Ocean Read More »

Tứ thông thu PPR Blue Ocean

Tứ thông thu Blue Ocean

Tứ thông thu PPR Blue Ocean >>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh Tứ thông giảm Kích cỡ Đơn giá (vnđ/c) Ф25*20 13,500 Ф32*20 22,800 >>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

Cút giảm Blue Ocean

Cút giảm Blue Ocean

Cút giảm PPR Blue Ocean >>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh Cút thu Kích cỡ Đơn giá (vnđ/c) 25/20 8,600 32/25 14,500 >>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh

Kẹp ống chữ u PPR Blue Ocean

Kẹp ống chữ u Blue Ocean

Kẹp ống chữ u PPR Blue Ocean >>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh Kẹp chữ U Kích cỡ Đơn giá (vnđ/c)   Ф20 2,900   Ф25 3,500   Ф32 4,900   Ф40 7,000 Ф50 8,000 Ф63 11,500   >>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh

Saddle Blue Ocean

Saddle PPR Blue Ocean >>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh Saddle STT Quy cách ĐVT Giá (VAT) 1 Saddle Blue Ocean 40×20 Cái              25,080 2 Saddle Blue Ocean 40×25 Cái              29,070 3 Saddle Blue Ocean 50×20 Cái              25,650 4 Saddle Blue Ocean 50×25 Cái              29,260 5 Saddle Blue Ocean 63×20 Cái              26,600 6 Saddle …

Saddle Blue Ocean Read More »

saddle-ren-ngoai-blue-ocea

Saddle ren ngoài Blue Ocean

Saddle ren ngoài PPR Blue Ocean Kích cỡ “Đơn giá Saddle ren ngoài Blue Ocean 20×1/2″ (vnđ/c)” Saddle ren ngoài Blue Ocean 20×3/4″ 59,800 Saddle ren ngoài Blue Ocean 25×1/2″ 79,500 Saddle ren ngoài Blue Ocean 25×3/4″ 63,000 Saddle ren ngoài Blue Ocean 32×1″ 89,500 Saddle ren ngoài Blue Ocean 32×1/2″ 255,000 Saddle ren ngoài Blue Ocean 40×1 1/4″ 225,000 Saddle …

Saddle ren ngoài Blue Ocean Read More »

Van bi tay gạt PPR hai đầu rắc co Blue Ocean

Van bi tay gạt PPR hai dầu Rắc co Blue Ocean

Van bi tay gạt PPR hai đầu rắc co Blue Ocean >>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC) Van tay gạt 2 đầu rắc co Kích thước Đơn giá (vnđ/cái) 32L 182,000 40L 268,000 50L 438,000 50N 866,900 63L        560,000 >>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh