Trang chủ » Ống nhựa Europipe » phụ kiện pvc Europipe » Phụ Kiện uPVC Zoăng cao su

Phụ Kiện uPVC Zoăng cao su

zoang-cao-su-upvc

 

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zoăng cao su 63 Ø 63 Cái 10.000
Zoăng cao su 75 Ø 75 Cái 12.600
Zoăng cao su 90 Ø 90 Cái 15.300
Zoăng cao su 110 Ø 110 Cái 19.400
Zoăng cao su 125 Ø 125 Cái 23.700
Zoăng cao su 140 Ø 140 Cái 26.400
Zoăng cao su 160 Ø 160 Cái 36.200
Zoăng cao su 180 Ø 180 Cái 45.100
Zoăng cao su 200 Ø 200 Cái 45.600
Zoăng cao su 225 Ø 225 Cái 60.400
Zoăng cao su 250 Ø 250 Cái 72.500
Zoăng cao su 280 Ø 280 Cái 103.700
Zoăng cao su 315 Ø 315 Cái 135.800
Zoăng cao su 355 Ø 355 Cái 183.000
Zoăng cao su 400 Ø 400 Cái 256.900
Zoăng cao su 450 Ø 450 Cái 404.900
Zoăng cao su 500 Ø 500 Cái 504.800