Trang chủ » Sản Phẩm » Dây Cáp Viễn Thông » Cáp đồng trục

Cáp đồng trục

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Cáp đồng trục      
1   Cáp đồng trục 5C-FB lõi BC 80 sợi Vanlock đen (100/200/305m) Sino-Vanlock cuộn 4.800 VND
2   Cáp đồng trục RG6(5C-FB) lõi CCS, 80 sợi SP (100/200/305m) Sino-Vanlock mét dài 4.080 VND
3   Cáp đồng trục Sino 4C-FB (RG59) lõi CCS 64 sợi SP đen ( Cuộn 100/200m) Sino-Vanlock mét dài 3.150 VND
4   Cáp đồng trục Sino 5C-FB lõi BC 80 sợi Vanlock chống ẩm (100/200m) Sino-Vanlock cuộn 5.250 VND
5   Cáp đồng trục 5C-FB lõi BC 96 sợi màu đen ( 100/200/305m) Sino-Vanlock mét dài 4.800 VND
6   Cáp đồng trục Sino RG-6U lõi BC 96 sợi màu đen ( 200m/cuộn) Sino-Vanlock cuộn 926.800 VND
7   Cáp đồng trục Sino RG11(7C-FB) lõi BC 112 sợi màu đen ( 100m/cuộn) Sino-Vanlock cuộn 1.972.000 VND
8   Cáp đồng trục RG6 (5C-FB) lõi CCS 80 sợi màu trắng 305m Sino-Vanlock cuộn 995.000 VND
9   Cáp đồng trục 5C-FB lõi BC 96 sợi màu đen có chống ẩm (100m) Sino-Vanlock cuộn 486.000 VND
10   Cáp đồng trục 5C-FB lõi BC 96 sợi màu đen có chống ẩm (200m) Sino-Vanlock cuộn 926.000 VND
11   Cáp đồng trục Sino RG-6U lõi BC 96 sợi màu đen ( 100m/cuộn) Sino-Vanlock cuộn 486.000 VND
12   Cáp đồng trục 4C-FB(RG59) lõi BC 80 sợi chống ẩm đen (200m) Sino-Vanlock cuộn 808.000 VND
13   Cáp đồng trục RG6 Trường Phú, lõi đồng bọc giấy bạc và lưới nhôm chống nhiễu – cuộn 305m Trường Phú – TGP mét dài 5.200 VND
14    Cáp đồng trục RG59 lõi đồng 99,97%, bọc giấy bạc 2 mặt, băng nhôm phủ 60% – Trường Phú Trường Phú – TGP mét dài 4.200 VND
15   Cáp đồng trục RG11 có gia cường (treo) lõi đồng bọc bạc và băng nhôm chống nhiễu Trường Phú Trường Phú – TGP mét dài 20.500 VND
16   Cáp đồng trục RG59 có tích hợp dây nguồn (2×0,5 mm2) lõi đồng bọc bạc 2 băng nhôm chống nhiễu Trường Phú – TGP mét dài 9.600 VND
17   Cáp đồng trục RG58 mềm chạy Camera trong thang máy – Poli Bảo Lợi Poli – Bảo Lợi cuộn 1.700.000 VND

>>>Dây cáp điện thoại

>>>Dây cáp mạng sợi đồng

>>>> Vật tư thiết bị mạng