Trang chủ » Sản Phẩm » Dây Điện » Dây điện Vinacap

Dây điện Vinacap

Chính sách chất lượng của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP đã được Công ty thiết lập và ban hành theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2008 nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu.

Chúng tôi cam kết thực hiện chính sách chất lượng thông qua việc:

* Tuyển chọn và đào tạo đội ngũ Cán bộ Công nhân viên có năng lực chuyên môn cao và đảm bảo tuân thủ việc thực hiện theo chính sách chất lượng của Công ty đã ban hành trong quá trình sản xuất kinh doanh.

* Hợp tác với nhà cung cấp, liên kết với các nhà máy có uy tín và năng lực sản xuất; Kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng vật tư kỹ thuật có chất lượng cao và nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng;

* Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng bằng việc tuân thủ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008; tuân thủ và kiểm soát nghiêm ngặt quy trình sản xuất: nguồn cung ứng vật tư; các biện pháp kỹ thuật; tiến độ sản xuất; quy định về an toàn lao động – vệ sinh môi trường; các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro.

>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Ống PPR chịu tia cực tím

* Tổ chức các lớp tập huấn và nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ nhân sự quản lý và CBCNV sản xuất kinh doanh.

* Tuân thủ các quy định của luật pháp; các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành nghề hoạt động.

* Nỗ lực thực hiện các cam kết về chất lượng, tiến độ hàng hóa đã cam kết với các đơn vị đối tác.

Chúng tôi hiểu giá trị của sự tin cậy vì vậy chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện các cam kết chất lượng với mục tiêu kiến tạo nên những sản phẩm, thương hiệu mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Dây điện Vinacap      
1   Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2×0.5 Vinacap mét dài Liên hệ
2   Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2×0.7 Vinacap mét dài Liên hệ
3   Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2×0.75 Vinacap mét dài Liên hệ
4   Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2×1.0 Vinacap mét dài Liên hệ
5   Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2×1.5 Vinacap mét dài Liên hệ
6   Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2×2 Vinacap mét dài Liên hệ
7   Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2×2.5 Vinacap mét dài Liên hệ
8   Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2×4.0 Vinacap mét dài Liên hệ
9   Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2×6.0 Vinacap mét dài Liên hệ
10   Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2×10 Vinacap mét dài Liên hệ
11   Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1×1.0 Vinacap mét dài Liên hệ
12   Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1×1.5 Vinacap mét dài Liên hệ
13   Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1×2 Vinacap mét dài Liên hệ
14   Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1×2.5 Vinacap mét dài Liên hệ
15   Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1×4.0 Vinacap mét dài Liên hệ
16   Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1×6.0 Vinacap mét dài Liên hệ
17   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2×1.5 Vinacap mét dài Liên hệ
18   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2×2.5 Vinacap mét dài Liên hệ
19   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2×4.0 Vinacap mét dài Liên hệ
20   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x 6.0 Vinacap mét dài Liên hệ
21   Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1×0.5 Vinacap mét dài Liên hệ
22   Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1×0.75 Vinacap mét dài Liên hệ
23   Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1×1.0 Vinacap mét dài Liên hệ
24   Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1×1.5 Vinacap mét dài Liên hệ
25   Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1×2.0 Vinacap mét dài Liên hệ
26   Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1×2.5 Vinacap mét dài Liên hệ
27   Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1×4.0 Vinacap mét dài Liên hệ
28   Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1×6.0 Vinacap mét dài Liên hệ
29   Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1×10 Vinacap mét dài Liên hệ
30   Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1×16 Vinacap mét dài Liên hệ
31   Dây điện Vinacap, dây súp dính VCm 2×0.5 Vinacap mét dài Liên hệ
32   Dây điện Vinacap, dây súp dính VCm 2×0.7 Vinacap mét dài Liên hệ
33   Dây điện Vinacap, dây súp dính VCm 2×1.0 Vinacap mét dài Liên hệ
34   Dây điện Vinacap, dây súp dính VCm 2×1.5 Vinacap mét dài Liên hệ
35   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3×0.5 Vinacap mét dài Liên hệ
36   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3×0.7 Vinacap mét dài Liên hệ
37   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3×1.0 Vinacap mét dài Liên hệ
38   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3×1.5 Vinacap mét dài Liên hệ
39   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3×2.5 Vinacap mét dài Liên hệ
40   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3×4.0 Vinacap mét dài Liên hệ
41   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3×10 Vinacap mét dài Liên hệ
42   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3×16 Vinacap mét dài Liên hệ
43   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 4 ruột VCm 4×1.0 Vinacap mét dài Liên hệ
44   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 4 ruột VCm 4×1.5 Vinacap mét dài Liên hệ
45   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 4 ruột VCm 4×2.5 Vinacap mét dài Liên hệ
46   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 4 ruột VCm 4×4.0 Vinacap mét dài Liên hệ
47   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 4 ruột VCm 4×6.0 Vinacap mét dài Liên hệ
48   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 4 ruột VCm 4×10 Vinacap mét dài Liên hệ
49   Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 4 ruột VCm 4×16 Vinacap mét dài Liên hệ