Trang chủ » Sản Phẩm » Thiết bị chiếu sáng » Đèn led ốp trần

Đèn led ốp trần

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Đèn led ốp trần      
1   Đèn LED ốp trần Rạng Đông D LN03L/14W Rạng Đông chiếc 190.000 VND
2   Đèn LED ốp trần Rạng Đông D LN03L/9W Rạng Đông chiếc 180.000 VND
3   LED Rạng Đông ốp trần chống bụi D LN CB01L/10W Rạng Đông chiếc 380.000 VND
4   Đèn LED ốp trần chống bụi Rạng Đông D LN CB02L/12W Rạng Đông chiếc 500.000 VND
5   Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1251-8D) Comet chiếc 370.000 VND
6   Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1251-8N) Comet chiếc 370.000 VND
7   Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1251-8W) Comet chiếc 370.000 VND
8   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1251-16D) Comet chiếc 530.000 VND
9   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1251-16N) Comet chiếc 530.000 VND
10   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1251-16W) Comet chiếc 530.000 VND
11   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1252-16D) Comet chiếc 530.000 VND
12   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1252-16N) Comet chiếc 530.000 VND
13   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1252-16W) Comet chiếc 530.000 VND
14   Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1255-8D) Comet chiếc 370.000 VND
15   Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1255-8N) Comet chiếc 370.000 VND
16   Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1255-8W) Comet chiếc 370.000 VND
17   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1255-16D) Comet chiếc 530.000 VND
18   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1255-16N) Comet chiếc 530.000 VND
19   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1255-16W) Comet chiếc 530.000 VND
20   Đèn LED ốp trần Comet 5W (CE2111-5D) Comet chiếc 170.000 VND
21   Đèn LED ốp trần Comet 5W (CE2111-5W) Comet chiếc 170.000 VND
22   Đèn LED ốp trần Comet 7W (CE2111-7D) Comet chiếc 230.000 VND
23   Đèn LED ốp trần Comet 7W (CE2111-7W) Comet chiếc 230.000 VND
24   Đèn LED ốp trần Comet 9W (CE2111-9D) Comet chiếc 300.000 VND
25   Đèn LED ốp trần Comet 9W (CE2111-9W) Comet chiếc 300.000 VND
26   Đèn LED ốp trần Comet 14W (CE2111-14D) Comet chiếc 380.000 VND
27   Đèn LED ốp trần Comet 14W (CE2111-14W) Comet chiếc 380.000 VND
28   Đèn LED ốp trần Comet 6W (CES2111-6D) Comet chiếc 325.000 VND
29   Đèn LED ốp trần Comet 6W (CES2111-6W) Comet chiếc 325.000 VND
30   Đèn LED ốp trần Comet 8W (CES2111-8D) Comet chiếc 415.000 VND
31   Đèn LED ốp trần Comet 8W (CES2111-8W) Comet chiếc 415.000 VND
32   Đèn LED ốp trần Comet 12W (CES2111-12D) Comet chiếc 535.000 VND
33   Đèn LED ốp trần Comet 12W (CES2111-12W) Comet chiếc 535.000 VND
34   Đèn LED ốp trần Comet 5W (CE2211-5D) Comet chiếc 170.000 VND
35   Đèn LED ốp trần Comet 5W (CE2211-5W) Comet chiếc 170.000 VND
36   Đèn LED ốp trần Comet 7W (CE2211-7D) Comet chiếc 230.000 VND
37   Đèn LED ốp trần Comet 7W (CE2211-7W) Comet chiếc 230.000 VND
38   Đèn LED ốp trần Comet 9W (CE2211-9D) Comet chiếc 300.000 VND
39   Đèn LED ốp trần Comet 9W (CE2211-9W) Comet chiếc 300.000 VND
40   Đèn LED ốp trần Comet 14W (CE2211-14D) Comet chiếc 380.000 VND
41   Đèn LED ốp trần Comet 6W (CE2313-6D) Comet chiếc 195.000 VND
42   Đèn LED ốp trần Comet 6W (CE2313-6W) Comet chiếc 195.000 VND
43   Đèn LED ốp trần Comet 10W (CE2313-10D) Comet chiếc 270.000 VND
44   Đèn LED ốp trần Comet 10W (CE2313-10W) Comet chiếc 270.000 VND
45   Đèn LED ốp trần Comet 15W (CE2313-15D) Comet chiếc 350.000 VND
46   Đèn LED ốp trần Comet 15W (CE2313-15W) Comet chiếc 350.000 VND
47   Đèn LED ốp trần Comet 21W (CE2313-21D) Comet chiếc 460.000 VND
48   Đèn LED ốp trần Comet 21W (CE2313-21W) Comet chiếc 460.000 VND
49   Đèn LED ốp trần Comet 6W (CE2413-6D) Comet chiếc 210.000 VND
50   Đèn LED ốp trần Comet 6W (CE2413-6W) Comet chiếc 210.000 VND
51   Đèn LED ốp trần Comet 10W (CE2413-10D) Comet chiếc 270.000 VND
52   Đèn LED ốp trần Comet 10W (CE2413-10W) Comet chiếc 270.000 VND
53   Đèn LED ốp trần Comet 15W (CE2413-15D) Comet chiếc 350.000 VND
54   Đèn LED ốp trần Comet 15W (CE2413-15W) Comet chiếc 350.000 VND
55   Đèn LED ốp trần Comet 21W (CE2413-21D) Comet chiếc 460.000 VND
56   Đèn LED ốp trần Comet 21W (CE2413-21W) Comet chiếc 460.000 VND

>>> Đèn led panel

>>>> Đèn led dây