Đèn led tuýp

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Đèn led tuýp      
1   Đèn Led tube 0,6m – 10W Rạng Đông ( Led Tube 60/10W) Rạng Đông chiếc 100.000 VND
2   Đèn Led tube 1,2m – 18W Rạng Đông ( Led Tube 120/18W) Rạng Đông chiếc 135.000 VND
3   Bóng túyp led Philips 0,6m 10W – Essential Ledtube 10W Philips chiếc Liên hệ
4   Bóng túyp led Philips 1m2 20W – Essential Ledtube 20W Philips chiếc Liên hệ
5   Bóng túyp led Philips 0,6m – 8W Philips chiếc 109.000 VND
6   Bóng túyp led Philips 1m2 16W Philips chiếc 144.000 VND
7   Đèn Tube Led Comet 10W (CB47-10D) Comet chiếc 150.000 VND
8   Đèn Tube Led Comet 10W (CB47-10W) Comet chiếc 150.000 VND
9   Đèn Tube Led Comet 18W (CB47-18D) Comet chiếc 195.000 VND
10   Đèn Tube Led Comet 18W (CB47-18W) Comet chiếc 195.000 VND
11   Đèn Tube Led Comet 9W (CB47A-9D) Comet chiếc 95.000 VND
12   Đèn Tube Led Comet 9W (CB47A-9W) Comet chiếc 95.000 VND
13   Đèn Tube Led Comet 18W (CB47A-18D) Comet chiếc 155.000 VND
14   Đèn Tube Led Comet 18W (CB47A-18W) Comet chiếc 155.000 VND
15   Đèn Tube Led Comet 9W (CB47G-9D) Comet chiếc 70.000 VND
16   Đèn Tube Led Comet 9W (CB47G-9W) Comet chiếc 70.000 VND
17   Đèn Tube Led Comet 18W (CB47G-18D) Comet chiếc 90.000 VND
18   Đèn Tube Led Comet 18W (CB47G-18W) Comet chiếc 90.000 VND
19   Đèn Tube Led Comet 8W (CB47S-8D) Comet chiếc 55.000 VND
20   Đèn Tube Led Comet 8W (CB47S-8W) Comet chiếc 55.000 VND
21   Đèn Tube Led Comet 16W (CB47S-16D) Comet chiếc 65.000 VND
22   Đèn Tube Led Comet 16W (CB47S-16W) Comet chiếc 65.000 VND

>>> Đèn led dây

>>>> Đèn led pha