Tê hpde Đệ Nhất

Tê HDPE Đệ Nhất

phu-kien-hpde-te

 

Te                            Tee

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

 Tê HDPE Đệ Nhất D20 Cái          5,390
2 Tê HDPE Đệ Nhất D25 Cái

         8,690

3

Tê HDPE Đệ Nhất D32 Cái         14,850
4 Tê HDPE Đệ Nhất D40 Cái

        22,220

5

Tê HDPE Đệ Nhất D50 Cái         37,180
6 Tê HDPE Đệ Nhất D63 Cái

        70,070

>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>> Ống PPR chịu tia cực tím