Thân co chữ s Bình Minh

Thân co chữ S

than-co-chu-s

>>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện HDPE

Con thỏ

 STT Quy cách ĐVT

Đơn giá

1

DN60 M Bình Minh Bộ 34,540
2 DN90 M Bình Minh Bộ

54,010

 

DN Dmin Zmin Hmin D1min Z1min H1min Z2min H2min
mm inch mm mm mm   mm mm mm mm
60 2 66 73 98 31 31 51 60 85
90 3 96 45 85 88.9 68 132 68 108

>>>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong