Zắc co ren trong DEKKO

Zắc co ren trong DEKKO

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co ren trong PPR 20-1/2″ Ø 20 Cái 90.500
Zắc co ren trong PPR 25-3/4″ Ø 25 Cái 145.000
Zắc co ren trong PPR 32-1” Ø 32 Cái 212.500
Zắc co ren trong PPR 40-1.1/4 Ø 40 Cái 333.000
Zắc co ren trong PPR 50-1.1/2″ Ø 50 Cái 580.000
Zắc co ren trong PPR 63-2″ Ø 63 Cái 773.000

>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh