Trang chủ » Ống nhựa Tiền Phong » Phụ Kiện HDPE » Ba chạc 90° PE CB phun Tiền Phong

Ba chạc 90° PE CB phun Tiền Phong

>>>> ống nhựa upvc tiền phong

ba-chac-90-hdpe-tien-phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° PE CB Phun 25-20 Tiền Phong —– Cái 42.200
Ba chạc 90° PE CB Phun 32-25 Tiền Phong —– Cái 57.900
Ba chạc 90° PE CB Phun 40-20 Tiền Phong —– Cái 68.600
Ba chạc 90° PE CB Phun 40-32 Tiền Phong —– Cái 70.400
Ba chạc 90° PE CB Phun 50-25 Tiền Phong —– Cái 83.500
Ba chạc 90° PE CB Phun 50-40 Tiền Phong —– Cái 103.100
Ba chạc 90° PE CB Phun 63-25 Tiền Phong —– Cái 118.700
Ba chạc 90° PE CB Phun 63-32 Tiền Phong —– Cái 120.500
Ba chạc 90° PE CB Phun 63-40 Tiền Phong —– Cái 126.000
Ba chạc 90° PE CB Phun 63-50 Tiền Phong —– Cái 127.500
Ba chạc 90° PE CB Phun 75-63 Tiền Phong —– Cái 232.800

>>>> ống nhựa hpde tiền phong

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino