Trang chủ » Ống nhựa DEKKO

Ống nhựa DEKKO

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN10 Dekko

Ống nhựa HDPE 100 PN10 Dekko Ống nhựa HDPE 100 DEKKO chịu áp lực 10Bar do Công ty Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn DIN 8074 & 8075 của CHLB Đức và tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427 : 2007). Sản Phẩm được sản …

Ống nhựa HDPE 100 PN10 Dekko Read More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN20 Dekko

Ống nhựa HDPE 100 PN20 Dekko Ống nhựa HDPE 100 DEKKO chịu áp lực 20Bar do Công ty Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn DIN 8074 & 8075 của CHLB Đức và tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427 : 2007). Sản Phẩm được sản …

Ống nhựa HDPE 100 PN20 Dekko Read More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN16 Dekko

Ống nhựa HDPE 100 PN16 Dekko Ống nhựa HDPE 100 DEKKO chịu áp lực 16Bar do Công ty Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn DIN 8074 & 8075 của CHLB Đức và tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427 : 2007). Sản Phẩm được sản xuất …

Ống nhựa HDPE 100 PN16 Dekko Read More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN8 Dekko

Ống nhựa HDPE 100 PN8 Dekko Ống nhựa HDPE 100 DEKKO chịu áp lực 8Bar do Công ty Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn DIN 8074 & 8075 của CHLB Đức và tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427 : 2007). Sản Phẩm được sản xuất …

Ống nhựa HDPE 100 PN8 Dekko Read More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN6 Dekko

Ống nhựa HDPE 100 PN6 Dekko Ống nhựa HDPE 100 DEKKO chịu áp lực 6Bar do Công ty Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn DIN 8074 & 8075 của CHLB Đức và tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427 : 2007). Sản Phẩm được sản …

Ống nhựa HDPE 100 PN6 Dekko Read More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN12,5 Dekko

Ống nhựa HDPE 100 PN12,5 DEKKO Ống nhựa HDPE 100 DEKKO chịu áp lực 12,5Bar do Công ty Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn DIN 8074 & 8075 của CHLB Đức và tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427 : 2007). Sản Phẩm được sản …

Ống nhựa HDPE 100 PN12,5 Dekko Read More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE PE80 PN6 DEKKO

Ống nhựa HDPE 80 PN6 DEKKO do Công ty Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn DIN 8074 & 8075 của CHLB Đức và tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427 : 2007). Sản Phẩm được sản xuất từ hợp …

Ống nhựa HDPE PE80 PN6 DEKKO Read More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE PE80 PN8 DEKKO

Ống nhựa HDPE PE80 PN8 DEKKO Ống nhựa HDPE 80 PN8 DEKKO do Công ty Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn DIN 8074 & 8075 của CHLB Đức và tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427 : 2007). Sản Phẩm được sản xuất từ hợp …

Ống nhựa HDPE PE80 PN8 DEKKO Read More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 80 PN10 DEKKO

Ống nhựa HDPE 80 PN10 DEKKO Ống nhựa HDPE 80 DEKKO chịu áp lực 10Bar do Công ty Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn DIN 8074 & 8075 của CHLB Đức và tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427 : 2007). Sản Phẩm được sản …

Ống nhựa HDPE 80 PN10 DEKKO Read More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 80 PN 12,5 DEKKO

Ống nhựa HDPE 80 PN 12,5 DEKKO Ống nhựa HDPE 80 DEKKO chịu áp lực 12,5Bar do Công ty Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn DIN 8074 & 8075 của CHLB Đức và tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427 : 2007). Sản Phẩm được …

Ống nhựa HDPE 80 PN 12,5 DEKKO Read More »