Trang chủ » Dây cáp điện LS Vina

Dây cáp điện LS Vina

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Dây cáp điện LS Vina      
1   Dây cáp điện 1 lõi PVC 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
2   Dây cáp điện 2 lõi PVC 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
3   Dây cáp điện 3 lõi PVC 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
4   Dây cáp điện 4 lõi PVC 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
5   Dây cáp điện 1 lõi cách điện XLPE 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
6   Dây cáp điện 2 lõi cách điện XLPE 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
7   Dây cáp điện 3 lõi cách điện XLPE 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
8   Dây cáp điện 4 lõi cách điện XLPE 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
9   Dây cáp điện 3 lõi +1 cách điện XLPE 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
10   Cáp trung thế 1 lõi cấp điện áp 6/10(12)KV LS Vina LS Vina chiếc Liên hệ
11   Cáp trung thế 3 lõi cấp điện áp 6/10(12)KV LS Vina LS Vina chiếc Liên hệ
12   Cáp trung thế 3 lõi cấp điện áp 3/6(7,2)KV LS Vina LS Vina mét dài Liên hệ
13   Cáp trung thế 1 lõi cấp điện áp 3/6(7,2)KV LS Vina LS Vina mét dài Liên hệ
14   cáp điện trung thế LS Vina 1 lõi 12.7 / 22 (24) KV LS Vina mét dài Liên hệ
15   cáp điện trung thế LS Vina 3 lõi 12.7 / 22 (24) KV LS Vina mét dài Liên hệ
16   Cáp trung thế LS Vina 1 lõi cấp điện áp 20/35 KV LS Vina chiếc Liên hệ