Trang chủ » Ống nhựa Blue Ocean

Ống nhựa Blue Ocean

Ống Nhựa PPR PN 25 Blue ocean

Ống PPr 5 Lớp PPR PN25 Blue Ocean /Sợi Thủy Tinh/PPr   PN 2.5      Ống nhựa PPR PN25 Blue Ocean do công ty QINGDAO BLUE OCEAN NEW HIGH TECHNOLOGY sản xuất. Là công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Quốc Tế Blue Ocean( Anh Quốc) BLUE OCEAN INTERNATIONAL INDUSTRIAL(UK) GROUP  có trụ sở chính tại …

Ống Nhựa PPR PN 25 Blue ocean Read More »

Ống Nhựa PPR PN 20 Blue ocean

Ống nhựa PPR PN20 Blue Ocean Ống nhựa PPR PN20 Blue Ocean do công ty QINGDAO BLUE OCEAN NEW HIGH TECHNOLOGY sản xuất. Là công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Quốc Tế Blue Ocean( Anh Quốc) BLUE OCEAN INTERNATIONAL INDUSTRIAL(UK) GROUP  có trụ sở chính tại 20-32 BEDFORD ROW, LONDON, WC1R4JS, UNITED KINGDOM.  thuộc loại …

Ống Nhựa PPR PN 20 Blue ocean Read More »

Ống Nhựa PPR PN 16 Blue ocean

Ống Nhựa PPR PN16 Blue ocean Ống nhựa PPR PN16 Blue Ocean do công ty QINGDAO BLUE OCEAN NEW HIGH TECHNOLOGY sản xuất. Là công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Quốc Tế Blue Ocean( Anh Quốc) BLUE OCEAN INTERNATIONAL INDUSTRIAL(UK) GROUP  có trụ sở chính tại 20-32 BEDFORD ROW, LONDON, WC1R4JS, UNITED KINGDOM.  thuộc loại …

Ống Nhựa PPR PN 16 Blue ocean Read More »

Ống nhựa PPR PN 10 Blue ocean

Ống nhựa PPR PN10 Blue ocean Ống nhựa PPR PN10 Blue Ocean do công ty QINGDAO BLUE OCEAN NEW HIGH TECHNOLOGY sản xuất. Là công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Quốc Tế Blue Ocean( Anh Quốc) BLUE OCEAN INTERNATIONAL INDUSTRIAL(UK) GROUP  có trụ sở chính tại 20-32 BEDFORD ROW, LONDON, WC1R4JS, UNITED KINGDOM.  thuộc loại …

Ống nhựa PPR PN 10 Blue ocean Read More »

tê đều blue ocean

Tê đều Blue Ocean

Tê đều PPR Blue Ocean >>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC) Kích cỡ “Đơn giá Tê đều Blue Ocean Ф20 (vnđ/c)” Tê đều Blue Ocean Ф25 8,500 Tê đều Blue Ocean Ф32 12,600 Tê đều Blue Ocean Ф40 22,500 Tê đều Blue Ocean Ф50 38,900 Tê đều Blue Ocean Ф63 67,000 Tê …

Tê đều Blue Ocean Read More »

Cút ba góc PPR Blue Ocean

Cút ba góc Blue Ocean

Cút ba góc PPR Blue Ocean  >>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh Kích cỡ Đơn giá (vnđ/c) Cút ba góc Blue Ocean Ф20 7,900 Cút ba góc Blue Ocean Ф25 12,500 Cút ba góc Blue Ocean Ф32 22,000 Cút ba góc Blue Ocean Ф40 40,900 >>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh

Tứ thông đều Blue Ocean

Tứ Thông Đều   PPR Blue Ocean                       Kích cỡ Đơn giá (vnđ/c) Tứ thông đều Blue Ocean Ф20 11,500 Tứ thông đều Blue Ocean Ф25 14,500 Tứ thông đều Blue Ocean Ф32 25,000 Tứ thông đều Blue Ocean Ф40 45,500   >>>> Ống nhựa HPDE …

Tứ thông đều Blue Ocean Read More »

Tứ thông thu PPR Blue Ocean

Tứ thông thu Blue Ocean

Tứ thông thu PPR Blue Ocean >>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh Tứ thông giảm Kích cỡ Đơn giá (vnđ/c) Ф25*20 13,500 Ф32*20 22,800 >>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

Cút giảm Blue Ocean

Cút giảm Blue Ocean

Cút giảm PPR Blue Ocean >>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh Cút thu Kích cỡ Đơn giá (vnđ/c) 25/20 8,600 32/25 14,500 >>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh