Trang chủ » Phụ kiện ppr Blue ocean » Tê giảm hai đầu Blue Ocean

Tê giảm hai đầu Blue Ocean

Tê giảm hai đầu PPR Blue Ocean

tê giảm 2 đầu blue ocean

 

>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh

Tê Giảm haiđầu                                Side Reducing Tee 

STT

Quy cách ĐVT Giá (VAT)
1 Tê giảm hai đầu Blue Ocean 25-20-20 Cái

             18,750

2

Tê giảm hai đầu Blue Ocean 32-20-20 Cái              26,700
3 Tê giảm hai đầu Blue Ocean 32-25-25 Cái

             30,750

>>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)