Trang chủ » Ống nhựa Blue Ocean » Tê đều Blue Ocean

Tê đều Blue Ocean

Tê đều PPR Blue Ocean

tê đều blue ocean

>>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)

Kích cỡ “Đơn giá
Tê đều Blue Ocean Ф20 (vnđ/c)”
Tê đều Blue Ocean Ф25 8,500
Tê đều Blue Ocean Ф32 12,600
Tê đều Blue Ocean Ф40 22,500
Tê đều Blue Ocean Ф50 38,900
Tê đều Blue Ocean Ф63 67,000
Tê đều Blue Ocean Ф75 148,000
Tê đều Blue Ocean Ф90 330,500
Tê đều Blue Ocean Ф110 527,500
Tê đều Blue Ocean Ф125 789,800
Tê đều Blue Ocean Ф140 1,565,000
Tê đều Blue Ocean Ф160 2,206,500

>>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh