Trang chủ » Ống nhựa Tiền Phong » Phụ Kiện HDPE » Ba chạc 90° PE phun Tiền Phong

Ba chạc 90° PE phun Tiền Phong

>>>> ống nhựa upvc tiền phong

ba-chac-chuyen-bac-hdpe

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° PE Phun 20 Tiền Phong Ø 20 Cái 23.100
Ba chạc 90° PE Phun 25 Tiền Phong Ø 25 Cái 33.100
Ba chạc 90° PE Phun 32 Tiền Phong Ø 32 Cái 38.400
Ba chạc 90° PE Phun 40 Tiền Phong Ø 40 Cái 75.000
Ba chạc 90° PE Phun 50 Tiền Phong Ø 50 Cái 120.200
Ba chạc 90° PE Phun 63 Tiền Phong Ø 63 Cái 144.100
Ba chạc 90° PE Phun 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 233.000
Ba chạc 90° PE Phun 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 434.900

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino

>>>> ống nhựa hpde tiền phong