Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DEKKO » Phụ kiện PVC Dekko » Bịt xả thông tắc PVC DEKKO

Bịt xả thông tắc PVC DEKKO

bit-xa-thong-tac-pvc

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Bịt xả thông tắc PVC 60 Dekko Ø 60 Cái 10.000
Bịt xả thông tắc PVC 75 Dekko Ø 75 Cái 14.500
Bịt xả thông tắc PVC 90 Dekko Ø 90 Cái 21.100
Bịt xả thông tắc PVC 110 Dekko Ø 110 Cái 28.000
Bịt xả thông tắc PVC 125 Dekko Ø 125 Cái 40.000
Bịt xả thông tắc PVC 140 Dekko Ø 140 Cái 53.000
Bịt xả thông tắc PVC 160 Dekko Ø 160 Cái 71.000

>>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh

>>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh