Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện uPVC đệ nhất » Chếch PVC 45 độ Đệ Nhất

Chếch PVC 45 độ Đệ Nhất

Chếch  nhựa PVC Đệ Nhất (Co 45°) 

chech-pvc

>>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

 

Chếch  nhựa PVC Đệ Nhất (Co 45°)

45°Elbow

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1  Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø21 Cái

2,200

2

Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø27 Cái 3,300
3 Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø34 Cái

5,390

4

Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø42 Cái 7,480
5 Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø49 Cái

11,550

6

Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø60 Cái       17,820
7 Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø75 Cái

      34,540

8

Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø76 Cái       34,540
9 Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø89 Cái

      38,830

10

Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø90 Cái       38,830
11 Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø110 Cái

      66,000

12

Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø114 Cái       84,590
13 Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø140 Cái

      58,000

14

Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø160 Cái      134,420
15 Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø168 Cái

     170,940

16

Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø200 Cái      325,050
17 Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø220 Cái

     451,550

18

Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø225 Cái      549,120
19 Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø250 Cái

     667,040

20

Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø280 Cái   1,657,480
21 Chếch nhựa PVC Đệ Nhất Ø315 Cái

  1,731,180

>>>> Ống nhựa ppr Blue Ocean