Cút PVC 90 độ Đệ Nhất

Cút  nhựa PVC Đệ Nhất (Co 90°)

noi-goc-90-tien-phong

>>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh

 Cút  nhựa PVC Đệ Nhất (Co 90°) 

90°Elbow

 STT Quy cách ĐVT

Đơn giá

1

Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø21 Cái         2,420
2 Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø27 Cái

        3,850

3

Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø34 Cái         5,610
4 Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø42 Cái

        8,470

5

Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø49 Cái       13,090
6 Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø60 Cái

      20,900

7

Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø75 Cái       31,570
8 Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø76 Cái

      40,480

9

Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø89 Cái       52,140
10 Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø90 Cái

      52,140

11

Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø110 Cái       84,260
12 Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø114 Cái

     120,340

13

Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø125 Cái       92,400
14 Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø140 Cái

     154,770

15

Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø160 Cái      312,730
16 Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø168 Cái

     395,340

17

Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø200 Cái      611,380
18 Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø220 Cái

     676,720

19

Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø225 Cái      713,020
20 Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø250 Cái

  2,018,940

21

Cút nhựa PVC Đệ Nhất Ø280 Cái

  2,343,770

 

>>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh