Trang chủ » Phụ kiện thép ren » Cút ren thép mạ kẽm

Cút ren thép mạ kẽm

Cút ren thép mạ kẽm

Bảng giá cút ren thép mạ kẽm

 Cút ren thép mạ kẽm

 STT Quy cách ĐVT

Đơn giá

 1

D15 Cái

      4,775

2

D20 Cái       7,416
3 D25 Cái

    13,080

4

D32 Cái     20,280
5 D40 Cái

    25,560

6

D50 Cái     41,520
7 D65 Cái

    69,360

8

D80 Cái     97,800
9 D100 Cái

  176,400

>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh

>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh