Trang chủ » Ống nhựa Tiền Phong » Phụ Kiện HDPE » Đầu nối bằng bích Tiền Phong

Đầu nối bằng bích Tiền Phong

>>>> ống nhựa upvc tiền phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối bằng bích Tiền Phong 40 Ø 40 Cái 15.400
Đầu nối bằng bích Tiền Phong 50 Ø 50 Cái 22.100
Đầu nối bằng bích Tiền Phong 63 Ø 63 Cái 27.900
Đầu nối bằng bích Tiền Phong 75 Ø 75 Cái 43.500
Đầu nối bằng bích Tiền Phong 90 Ø 90 Cái 65.600
Đầu nối bằng bích Tiền Phong 110 Ø 110 Cái 118.700
Đầu nối bằng bích Tiền Phong 160 Ø 160 Cái 230.200
Đầu nối bằng bích Tiền Phong 200 Ø 200 Cái 420.100

 

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino                                             >>>> ống nhựa hpde tiền phong