Trang chủ » Ống nhựa Blue Ocean » Đầu Nối thẳng Blue ocean

Đầu Nối thẳng Blue ocean

Măng sông PPR Blue Ocean

măng xông

>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh

 

Kích cỡ “Đơn giá
Đầu nối thẳng Blue ocean Ф20 (vnđ/c)”
Đầu nối thẳng Blue ocean Ф25 6,700
Đầu nối thẳng Blue ocean Ф32 7,800
Đầu nối thẳng Blue ocean Ф40 11,500
Đầu nối thẳng Blue ocean Ф50 20,800
Đầu nối thẳng Blue ocean Ф63 30,500
Đầu nối thẳng Blue ocean Ф75 69,500
Đầu nối thẳng Blue ocean Ф90 146,900
Đầu nối thẳng Blue ocean Ф110 212,500
Đầu nối thẳng Blue ocean Ф125 396,000
Đầu nối thẳng Blue ocean Ф140 789,800
Đầu nối thẳng Blue ocean Ф160 1,183,000

>>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)