Trang chủ » CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG & CN » Đèn chiếu sáng công cộng & CN

Đèn chiếu sáng công cộng & CN

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Chiếu sáng công cộng & CN      
1 Cột đèn chiếu sáng đường phố      
2 cột đèn chiếu sáng sân vườn      
1 Cột đèn sân vườn      
1   Cột đèn chiếu sáng sân vườn kiểu Nouvo Việt Nam chiếc 4.700.000 VND
2   Cột đèn chiếu sáng sân vườn – Cột Pine Việt Nam chiếc 3.400.000 VND
2 Chao và bóng đèn sân vườn      
3 Đèn chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp      
1   Chao đèn nhà xưởng – Đèn LED công nghiệp 150W Rạng Đông chiếc 4.059.000 VND
2   Chao đèn nhà xưởng – Đèn LED Hightbay 120W Rạng Đông chiếc 3.520.000 VND
3   Chao đèn nhà xưởng – Đèn LED Hightbay 100W Rạng Đông chiếc 3.069.000 VND
4   Chao đèn nhà xưởng – Đèn LED Hightbay 70W Rạng Đông chiếc 2.100.000 VND
5   Chao đèn nhà xưởng – Đèn LED Hightbay 50W Rạng Đông chiếc 1.562.000 VND
6   Đèn led Hightbay công nghiệp 30W – LED HB01L 410/30W Rạng Đông chiếc 1.320.000 VND

>>>> Phụ kiện ống nhựa HPDE Đệ Nhất

>>>> Ống nhựa PPR Vinaconex