Trang chủ » Đồng hồ nước » Đồng hồ nước VT-Minox

Đồng hồ nước VT-Minox

Đồng hồ VT-Minox DN100

>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong >>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong Đồng hồ VT-Minox DN100 Loại:Đồng hồ nước VT-Minox Mô tả sản phẩm: Giá: 8,730,000 VNĐ Cấp đo lường: cấp B – Lưu lượng danh định (m3/h): 60 – Lưu lượng nhỏ nhất (m3/h): 2 – Nhiệt độ làm việc cao nhất: 50°C – Áp suất …

Đồng hồ VT-Minox DN100 Read More »

Đồng hồ VT-Minox DN125

Đồng hồ VT-Minox DN125 Loại:Đồng hồ nước VT-Minox Mô tả sản phẩm: Giá: 9,650,000 VNĐ Cấp đo lường: cấp B – Lưu lượng danh định (m3/h): 100 – Lưu lượng nhỏ nhất (m3/h): 3 – Nhiệt độ làm việc cao nhất: 50°C – Áp suất làm việc cao nhất: 16 Bar – Đồng hồ VT …

Đồng hồ VT-Minox DN125 Read More »

Đồng hồ VT-Minox DN150

Đồng hồ VT-Minox DN150 Loại:Đồng hồ nước VT-Minox Mô tả sản phẩm: Giá: 13,020,000 VNĐ Cấp đo lường: cấp B – Lưu lượng danh định (m3/h): 150 – Lưu lượng nhỏ nhất (m3/h): 3,5 – Nhiệt độ làm việc cao nhất: 50°C – Áp suất làm việc cao nhất: 16 Bar – Đồng hồ VT …

Đồng hồ VT-Minox DN150 Read More »

Đồng hồ VT-Minox DN50

Đồng hồ VT-Minox DN50 Loại:Đồng hồ nước VT-Minox Mô tả sản phẩm: Giá: 6,000,000 VNĐ – Cấp đo lường: cấp B – Lưu lượng danh định (m3/h): 15 – Lưu lượng nhỏ nhất (m3/h): 0,35 – Nhiệt độ làm việc cao nhất: 50°C – Áp suất làm việc cao nhất: 16 Bar – Đồng hồ …

Đồng hồ VT-Minox DN50 Read More »

Đồng hồ VT-Minox DN65

Đồng hồ VT-Minox DN65 Loại:Đồng hồ nước VT-Minox Mô tả sản phẩm: Giá: 6,260,000 VNĐ – Cấp đo lường: cấp B – Lưu lượng danh định (m3/h): 25 – Lưu lượng nhỏ nhất (m3/h): 0,45 – Nhiệt độ làm việc cao nhất: 50°C – Áp suất làm việc cao nhất: 16 Bar – Đồng hồ …

Đồng hồ VT-Minox DN65 Read More »

Đồng hồ VT-Minox DN80

Đồng hồ VT-Minox DN80 Loại:Đồng hồ nước VT-Minox Mô tả sản phẩm: Giá: 7,190,000 VNĐ  – Cấp đo lường: cấp B – Lưu lượng danh định (m3/h): 40 – Lưu lượng nhỏ nhất (m3/h): 0,8 – Nhiệt độ làm việc cao nhất: 50°C – Áp suất làm việc cao nhất: 16 Bar – Đồng hồ …

Đồng hồ VT-Minox DN80 Read More »