Trang chủ » hỗ trợ kỹ thuật » Hướng dẫn lắp đặt máng hứng nước mưa

Hướng dẫn lắp đặt máng hứng nước mưa

Hướng dẫn lắp đặt máng hứng nước mưa

Bước 1: Xác định vị trí lắp đặt máng hứng nước mưa, độ dốc thoát nước 3 mm đến 5 mm cho chiều dài 1m.

Bước 2: Lắp đặt nẹp giữ. Gắn chặt nẹp giữ vào giá đỡ (hoặc tường) bằng vít không  rỉ. Vị trí nẹp giữ đầu tiên cách điểm đầu của máng hứng nước mưa, nối góc  khoảng  200 mm.  Khoảng cách giữa các  nẹp không  lớn hơn 500 mm. Kích  thước công-xon căn cứ vào  thực  tế.

Bước 3: Lắp ráp máng và các phụ kiện. Ráp máng hứng nước mưa và các phụ kiện trên mặt đất mà không gắn chặt với nhau, đảm bảo các phụ kiện không trùng vào vị trí của nẹp giữ. Lắp đặt các chi tiết vào nẹp giữ theo trình tự của bước trước đó, ép nhẹ nhàng máng hứng nước mưa vào nẹp giữ. Bắt chặt các chi tiết của máng bằng vít đồng hoặc vít không rỉ, bơm keo Silicon vào mối ghép. Không để mặt đầu của máng chạm vào tường, luôn để khoảng cách 20 mm tới tường tạo khoảng co giãn nhiệt.

Bước 4: Lắp  ráp đường  thoát nước. Trước hết xác định đúng vị  trí đường thoát nước cho máng hứng nước mưa của nhà. Từ đó gắn phụ kiện nối góc vào  tường sao cho phù hợp với khoảng cách với ba chạc  thu, cắt các đoạn ống và  lắp ghép với phụ  tùng bằng keo dán PVC.

Chúc các bạn thành công!!

>>> ống nhựa upvc tiền phong     

         >>>> ống nhựa ppr tiền phong  

>>>> ống nhựa hpde tiền phong