Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DEKKO » Phụ kiện PVC Dekko » Keo dán ống PVC 15g DEKKO

Keo dán ống PVC 15g DEKKO

keo-phu-kien-upvc

 

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Keo dán ống PVC 15g Dekko —– Tuýp 3.100
Keo dán ống PVC 30g Dekko —– Tuýp 4.600
Keo dán ống PVC 50g Dekko —– Tuýp 7.200
Keo dán ống PVC 500g Dekko   Hộp 64.900
Keo dán ống PVC Kg Dekko —– Kg 129.800

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

>>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh