Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện uPVC đệ nhất » Mặt bích uPVC Đệ Nhất (FLANGE)

Mặt bích uPVC Đệ Nhất (FLANGE)

mat-bit-flange

>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

Mặt bích uPVC Đệ Nhất (FLANGE)

Số thứ tự

Tên sản phẩm Quy cách
Size
 Đơn vị tính

Đơn giá

1

Mặt bích Flange Đệ Nhất Ø60 Cái 89,980
2 Mặt bích Flange Đệ Nhất Ø76 Cái

       130,570

3

Mặt bích Flange Đệ Nhất Ø89 Cái        139,480
4 Mặt bích Flange Đệ Nhất Ø90 Cái

       139,480

5

Mặt bích Flange Đệ Nhất Ø110 Cái        214,390
6 Mặt bích Flange Đệ Nhất Ø114 Cái

       205,810

7

Mặt bích Flange Đệ Nhất Ø140 Cái        347,600
8 Mặt bích Flange Đệ Nhất Ø160 Cái

       405,020

9

Mặt bích Flange Đệ Nhất Ø168 Cái        372,130
10 Mặt bích Flange Đệ Nhất Ø200 Cái

       644,380

11

Mặt bích Flange Đệ Nhất Ø225 Cái        741,070
12 Mặt bích Flange Đệ Nhất Ø250 Cái

       847,440

13

Mặt bích Flange Đệ Nhất Ø280 Cái      1,243,550
14 Mặt bích Flange Đệ Nhất Ø315 Cái

     3,164,590

>>>Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)

>>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh