Trang chủ » Ống nhựa Tiền Phong » Phụ Kiện HDPE » Nối góc ren ngoài PE phun Tiền Phong

Nối góc ren ngoài PE phun Tiền Phong

>>>> ống nhựa upvc tiền phong

noi-goc-90-ren-ngoai-hdpe

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc ren ngoài PE Phun 20-1/2″ Tiền Phong —– Cái 13.500
Nối góc ren ngoài PE Phun 20-3/4″ Tiền Phong —– Cái 13.500
Nối góc ren ngoài PE Phun 25-3/4″ Tiền Phong —– Cái 15.300
Nối góc ren ngoài PE Phun 32-1″ Tiền Phong —– Cái 25.200
Nối góc ren ngoài PE Phun 40×11/2” Tiền Phong —– Cái 44.500
Nối góc ren ngoài PE Phun 50×11/2” Tiền Phong —– Cái 63.900
Nối góc ren ngoài PE Phun 63×2” Tiền Phong —– Cái 98.900

>>>> ống nhựa hpde tiền phong

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino