Trang chủ » Ống nhựa Tiền Phong » Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Ống nhựa uPVC cỡ lớn

Ống nhựa uPVC cỡ lớn là một trong những loại ống nhựa phổ biến trong vật tư ngành nước, hãy cũng tìm hiểu sau đây: Ống nhựa uPVC được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử dụng rộng …

Ống nhựa uPVC cỡ lớn Read More »

ống nhựa upvc

Ống Nhựa uPVC Class 4

Ống Nhựa uPVC Class 4 là một trong những loại ống nhựa phổ biến trong vật tư ngành nước, hãy cũng tìm hiểu sau đây: Ống nhua uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử dụng …

Ống Nhựa uPVC Class 4 Read More »

Ống Nhựa uPVC Class 3

Ống Nhựa uPVC Class 3 là một trong những loại ống nhựa phổ biến trong vật tư ngành nước, hãy cũng tìm hiểu sau đây: Ống nhua uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử …

Ống Nhựa uPVC Class 3 Read More »

Ống Nhựa uPVC Class 2

Ống Nhựa uPVC Class 2 là một trong những loại ống nhựa phổ biến trong vật tư ngành nước, hãy cũng tìm hiểu sau đây: Ống nhua uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử dụng …

Ống Nhựa uPVC Class 2 Read More »

Ống Nhựa uPVC Đặc Chủng

Ống Nhựa uPVC Đặc Chủng là một trong những loại ống nhựa phổ biến trong vật tư ngành nước, hãy cũng tìm hiểu sau đây: Ống Nhựa uPVC Đặc Chủng hay PVC đặc chủng Tiền Phong là loại ống nhựa tiền phong dán keo đặc biệt. Được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO: 1452-2009 .Các …

Ống Nhựa uPVC Đặc Chủng Read More »

Ống Nhựa uPVC Class 7

Ống Nhựa uPVC Class 7 là một trong những loại ống nhựa phổ biến trong vật tư ngành nước, hãy cũng tìm hiểu sau đây: Ống nhua uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử dụng …

Ống Nhựa uPVC Class 7 Read More »

Ống Nhựa uPVC Class 5

Ống Nhựa uPVC Class 5 Ống nhua uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhua uPVC có chất lượng hợp vệ …

Ống Nhựa uPVC Class 5 Read More »

Ống Nhựa uPVC Class 6

Ống Nhựa uPVC Class 6 là một trong những loại ống nhựa phổ biến trong vật tư ngành nước, hãy cũng tìm hiểu sau đây: Ống nhua uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử dụng …

Ống Nhựa uPVC Class 6 Read More »

Ống Nhựa uPVC Class 1

Ống Nhựa uPVC Class 1 là một trong những loại ống nhựa phổ biến trong vật tư ngành nước, hãy cũng tìm hiểu sau đây: Ống nhua uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử dụng …

Ống Nhựa uPVC Class 1 Read More »

Ống Nhựa uPVC Class 0

Ống Nhựa uPVC Class 0 là một trong những loại ống nhựa phổ biến trong vật tư ngành nước, hãy cũng tìm hiểu sau đây: Ống nhua uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử …

Ống Nhựa uPVC Class 0 Read More »