Trang chủ » Ống nhựa DISMY » Ống nhựa PVC Dismy » Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy

Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy

Ống Nhựa uPVC Class 1 DISMY

Ống Nhựa uPVC Class1 DISMY (ống PVC C1 Dismy) do công ty cổ phần Cúc Phương được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 1452:2009, có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống thoát nước nhựa PVC có chất lượng vệ sinh nhất trong các loại ống cấp thoát nước, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống PVC cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Điều này là tối quan trọng trong việc vận chuyển nước sạch đến các khu dân cư và đô thị…

Tên sản phẩm Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống PVC 21 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 21 1.5 Mét 7.800
Ống PVC 27 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 27 1.6 Mét 10.800
Ống PVC 34 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 34 1.7 Mét 13.600
Ống PVC 42 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 42 1.7 Mét 18.600
Ống PVC 48 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 48 1.9 Mét 22.100
Ống PVC 60 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 60 1.8 Mét 31.400
Ống PVC 75 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 75 2.2 Mét 39.900
Ống PVC 90 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 90 2.2 Mét 49.300
Ống PVC 110 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 110 2.7 Mét 73.400
Ống PVC 125 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 125 3.1 Mét 90.800
Ống PVC 140 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 140 3.5 Mét 113.500
Ống PVC 160 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 160 4 Mét 150.100
Ống PVC 180 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 180 4.4 Mét 184.000
Ống PVC 200 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 200 4.9 Mét 233.800
Ống PVC 225 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 225 5.5 Mét 285.000
Ống PVC 250 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 250 6.2 Mét 374.900
Ống PVC 280 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 280 6.9 Mét 445.800
Ống PVC 315 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 315 7.7 Mét 559.500
Ống PVC 355 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 355 8.7 Mét 731.000
Ống PVC 400 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 400 9.8 Mét 928.800
Ống PVC 450 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 450 11 Mét 1.174.100
Ống PVC 500 C1 Dismy Ống Nhựa uPVC Class 1 Dismy Ø 500 12.3 Mét 1.482.600