Trang chủ » Phòng cháy chữa chạy » Bình dưỡng khí SCBA

Bình dưỡng khí SCBA

BÌNH KHÍ THỞ 6L THÉP

BÌNH DƯỠNG KHÍ SCBA Bình khí thở Oxy dưỡng khí SCBA: Sử dụng trong hầm mỏ, nhân viên cứu hoả, trong cống, công nghiệp hoá chất, luyện kim, dầu mỏ, nhà kho …. Có tác dụng bảo vệ đường hô hấp của những người làm việc trong môi trường thiếu Oxy, khói, có khí gas …

BÌNH KHÍ THỞ 6L THÉP Read More »

BÌNH KHÍ THỞ 5L THÉP

BÌNH DƯỠNG KHÍ SCBA  Bình khí thở Oxy dưỡng khí SCBA: Sử dụng trong hầm mỏ, nhân viên cứu hoả, trong cống, công nghiệp hoá chất, luyện kim, dầu mỏ, nhà kho …. Có tác dụng bảo vệ đường hô hấp của những người làm việc trong môi trường thiếu Oxy, khói, có khí gas …

BÌNH KHÍ THỞ 5L THÉP Read More »