Trang chủ » Phòng cháy chữa chạy » Chăn cứu hỏa

Chăn cứu hỏa

CHĂN CHỐNG CHÁY

 Chăn dập lửa, vải chống cháy chịu nhiệt (100% sợi thủy tinh, không sử dụng amiang) Vật liệu chăn dập lửa chịu lửa chính tại Việt Nam gồm có: – Chăn chiên Nam Định – Cách dùng: Nhúng nước và dập lửa. Sản phẩm rẻ, nhưng bất tiện trong công tác phòng cháy, khi có …

CHĂN CHỐNG CHÁY Read More »

CHĂN CỨU HỎA

CHĂN CỨU HỎA

   Chăn dập lửa, vải chống cháy chịu nhiệt (100% sợi thủy tinh, không sử dụng amiang) Vật liệu chăn dập lửa chịu lửa chính tại Việt Nam gồm có: – Chăn chiên Nam Định – Cách dùng: Nhúng nước và dập lửa. Sản phẩm rẻ, nhưng bất tiện trong công tác phòng cháy, khi …

CHĂN CỨU HỎA Read More »

CHĂN DẬP LỬA 1.2*1.8M

CHĂN DẬP LỬA 1.2*1.8M

Chăn dập lửa, vải chống cháy chịu nhiệt (100% sợi thủy tinh, không sử dụng amiang) Vật liệu chăn dập lửa chịu lửa chính tại Việt Nam gồm có: – Chăn chiên Nam Định – Cách dùng: Nhúng nước và dập lửa. Sản phẩm rẻ, nhưng bất tiện trong công tác phòng cháy, khi có …

CHĂN DẬP LỬA 1.2*1.8M Read More »

CHĂN CỨU HỎA CHÂU ÂU

CHĂN CỨU HỎA CHÂU ÂU

  Chăn dập lửa, vải chống cháy chịu nhiệt (100% sợi thủy tinh, không sử dụng amiang) Vật liệu chăn dập lửa chịu lửa chính tại Việt Nam gồm có: – Chăn chiên Nam Định – Cách dùng: Nhúng nước và dập lửa. Sản phẩm rẻ, nhưng bất tiện trong công tác phòng cháy, khi …

CHĂN CỨU HỎA CHÂU ÂU Read More »

TẤM PHỦ DẬP CHÁY

TẤM PHỦ DẬP CHÁY

  Chăn dập lửa, vải chống cháy chịu nhiệt (100% sợi thủy tinh, không sử dụng amiang) Vật liệu chăn dập lửa chịu lửa chính tại Việt Nam gồm có: – Chăn chiên Nam Định – Cách dùng: Nhúng nước và dập lửa. Sản phẩm rẻ, nhưng bất tiện trong công tác phòng cháy, khi …

TẤM PHỦ DẬP CHÁY Read More »

MỀN CỨU HỎA

MỀN CỨU HỎA

  Chăn dập lửa, vải chống cháy chịu nhiệt (100% sợi thủy tinh, không sử dụng amiang) Vật liệu chăn dập lửa chịu lửa chính tại Việt Nam gồm có: – Chăn chiên Nam Định – Cách dùng: Nhúng nước và dập lửa. Sản phẩm rẻ, nhưng bất tiện trong công tác phòng cháy, khi …

MỀN CỨU HỎA Read More »

TẤM PHỦ DẬP LỬA

TẤM PHỦ DẬP LỬA

  Chăn dập lửa, vải chống cháy chịu nhiệt (100% sợi thủy tinh, không sử dụng amiang) Vật liệu chăn dập lửa chịu lửa chính tại Việt Nam gồm có: – Chăn chiên Nam Định – Cách dùng: Nhúng nước và dập lửa. Sản phẩm rẻ, nhưng bất tiện trong công tác phòng cháy, khi …

TẤM PHỦ DẬP LỬA Read More »

CHĂN DẬP LỬA

CHĂN DẬP LỬA

CHĂN DẬP LỬA Chăn dập lửa, vải chống cháy chịu nhiệt (100% sợi thủy tinh, không sử dụng amiang) Vật liệu chăn dập lửa chịu lửa chính tại Việt Nam gồm có: – Chăn chiên Nam Định – Cách dùng: Nhúng nước và dập lửa. Sản phẩm rẻ, nhưng bất tiện trong công tác phòng …

CHĂN DẬP LỬA Read More »

CHĂN CHỮA CHÁY

CHĂN CHỮA CHÁY

  Chăn dập lửa, vải chống cháy chịu nhiệt (100% sợi thủy tinh, không sử dụng amiang) Vật liệu chăn dập lửa chịu lửa chính tại Việt Nam gồm có: – Chăn chiên Nam Định – Cách dùng: Nhúng nước và dập lửa. Sản phẩm rẻ, nhưng bất tiện trong công tác phòng cháy, khi …

CHĂN CHỮA CHÁY Read More »

CHĂN DẬP LỬA CHINA

CHĂN DẬP LỬA CHINA

  Chăn dập lửa, vải chống cháy chịu nhiệt (100% sợi thủy tinh, không sử dụng amiang) Vật liệu chăn dập lửa chịu lửa chính tại Việt Nam gồm có: – Chăn chiên Nam Định – Cách dùng: Nhúng nước và dập lửa. Sản phẩm rẻ, nhưng bất tiện trong công tác phòng cháy, khi …

CHĂN DẬP LỬA CHINA Read More »