Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện uPVC đệ nhất » Phụ kiện uPVC Tê cong giảm Đệ Nhất

Phụ kiện uPVC Tê cong giảm Đệ Nhất

Tê cong Đệ Nhất Đệ Nhất (S,Tee)

te-cong-giam-upvc

ĐVT

Tên sản phẩm Quy cách
size
Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tê cong Đệ Nhất Ø76×60 Cái 58,850
2 Tê cong Đệ Nhất Ø114×60 Cái

119,570

3

Tê cong Đệ Nhất Ø114×89 Cái 185,570
4 Tê cong Đệ Nhất Ø140×89 Cái

292,490

5

Tê cong Đệ Nhất Ø140×114 Cái

382,690

>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

>>>> Ống nhựa PPR Vinaconex