Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện uPVC đệ nhất » Phụ kiện uPVC Tê Đệ Nhất

Phụ kiện uPVC Tê Đệ Nhất

te-upvc-de-nhat

>>>> Ống nhựa PPR Vinaconex

 

Số thứ tự

Tên sản phẩm Quy cách
Size
Đơn vị tính

Đơn giá

1 Tê đều Đệ Nhất Ø21 Cái         3,190
2 Tê đều Đệ Nhất Ø27 Cái         5,280
3 Tê đều Đệ Nhất Ø34 Cái         8,470
4 Tê đều Đệ Nhất Ø42 Cái       11,220
5 Tê đều Đệ Nhất Ø49 Cái       16,720
6 Tê đều Đệ Nhất Ø60 Cái       28,600
7 Tê đều Đệ Nhất Ø75 Cái       42,570
8 Tê đều Đệ Nhất Ø76 Cái       54,340
9 Tê đều Đệ Nhất Ø89 Cái       71,940
10 Tê đều Đệ Nhất Ø90 Cái       71,940
11 Tê đều Đệ Nhất Ø110 Cái      119,020
12 Tê đều Đệ Nhất Ø114 Cái      146,850
13 Tê đều Đệ Nhất Ø125 Cái      116,300
14 Tê đều Đệ Nhất Ø140 Cái      259,820
13 Tê đều Đệ Nhất Ø160 Cái      500,500
15 Tê đều Đệ Nhất Ø168 Cái      531,520
16 Tê đều Đệ Nhất Ø200 Cái   1,148,400
17 Tê đều Đệ Nhất Ø220 Cái      900,680
18 Tê đều Đệ Nhất Ø225 Cái   1,544,950
19 Tê đều Đệ Nhất Ø250 Cái   3,375,790

 

>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Đệ Nhất

>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong