Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DEKKO » Phụ kiện PVC Dekko » Phụ Kiện uPVC Zoăng cao su DEKKO

Phụ Kiện uPVC Zoăng cao su DEKKO

zoang-cao-su-upvc

 

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zoăng cao su 63 Dekko Ø 63 Cái 10.000
Zoăng cao su 75 Dekko Ø 75 Cái 12.600
Zoăng cao su 90 Dekko Ø 90 Cái 15.300
Zoăng cao su 110 Dekko Ø 110 Cái 19.400
Zoăng cao su 125 Dekkov Ø 125 Cái 23.700
Zoăng cao su 140 Dekko Ø 140 Cái 26.400
Zoăng cao su 160 Dekko Ø 160 Cái 36.200
Zoăng cao su 180 Dekko Ø 180 Cái 45.100
Zoăng cao su 200 Dekko Ø 200 Cái 45.600
Zoăng cao su 225 Dekko Ø 225 Cái 60.400
Zoăng cao su 250 Dekko Ø 250 Cái 72.500
Zoăng cao su 280 Dekko Ø 280 Cái 103.700
Zoăng cao su 315 Dekko Ø 315 Cái 135.800
Zoăng cao su 355 Dekko Ø 355 Cái 183.000
Zoăng cao su 400 Dekko Ø 400 Cái 256.900
Zoăng cao su 450 Dekko Ø 450 Cái 404.900
Zoăng cao su 500 Dekko Ø 500 Cái 504.800

>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh

>>>> Ống Nhựa PPR Bình Minh