Trang chủ » Phụ kiện ppr Blue ocean » Saddle ren ngoài Blue Ocean

Saddle ren ngoài Blue Ocean

Saddle ren ngoài PPR Blue Ocean

saddle-ren-ngoai-blue-ocea
saddle-ren-ngoai-blue-ocea
Kích cỡ “Đơn giá
Saddle ren ngoài Blue Ocean 20×1/2″ (vnđ/c)”
Saddle ren ngoài Blue Ocean 20×3/4″ 59,800
Saddle ren ngoài Blue Ocean 25×1/2″ 79,500
Saddle ren ngoài Blue Ocean 25×3/4″ 63,000
Saddle ren ngoài Blue Ocean 32×1″ 89,500
Saddle ren ngoài Blue Ocean 32×1/2″ 255,000
Saddle ren ngoài Blue Ocean 40×1 1/4″ 225,000
Saddle ren ngoài Blue Ocean 50×1 1/2″ 423,800
Saddle ren ngoài Blue Ocean 63×2″ 449,500
Saddle ren ngoài Blue Ocean 75×2 1/2″ 620,000
Saddle ren ngoài Blue Ocean 90×3 1,419,000

 

>>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh