Trang chủ » Sản Phẩm » Dây Cáp Viễn Thông » Dây cáp mạng sợi quang

Dây cáp mạng sợi quang

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Dây cáp mạng sợi quang      
1   Cáp quang luồn ống, đơn mode, phi kim loại (DU) SACOM mét dài Liên hệ
2   Cáp quang chôn trực tiếp, đơn mode, có băng thép (DB) SACOM mét dài Liên hệ
3   Cáp quang truy nhập luồn ống (DAC) SACOM mét dài Liên hệ
4   Cáp quang luồn ống, đơn mode, có lớp chống ẩm (DUMB) SACOM mét dài Liên hệ
5   Cáp quang treo hình số 8, đơn mode (FE) SACOM mét dài Liên hệ
6   Cáp quang thuê bao truy nhập luồn ống (FTTH D) SACOM mét dài Liên hệ
7   Cáp quang chôn trực tiếp, đơn mode, phi kim loại (DBNM) SACOM mét dài Liên hệ
8   Cáp quang treo phi kim loại (ADSS) SACOM mét dài Liên hệ
9   Cáp quang thuê bao truy nhập treo (FTTH A) SACOM mét dài Liên hệ
10   Cáp quang tự treo ADSS loại 12 FO khoảng vượt 100m   mét dài 17.700 VND
11   Cáp quang tự treo ADSS loại 12 FO khoảng vượt 200m   mét dài 22.400 VND
12   Cáp quang tự treo ADSS loại 12 FO khoảng vượt 300m   mét dài 26.900 VND
13   Cáp quang tự treo ADSS loại 24 FO khoảng vượt 100m   mét dài 22.100 VND
14   Cáp quang tự treo ADSS loại 24 FO khoảng vượt 200m   mét dài 26.800 VND
15   Cáp quang tự treo ADSS loại 24 FO khoảng vượt 300m   mét dài 31.300 VND
16   Cáp quang tự treo ADSS loại 48 FO khoảng vượt 100m   mét dài 29.800 VND
17   Cáp quang tự treo ADSS loại 64 FO khoảng vượt 100m   mét dài 37.200 VND
18   Cáp quang tự treo ADSS loại 96 FO khoảng vượt 100m   mét dài 46.700 VND

>>>Dây điện CADIVI

>>>> Dây điện Trần Phú