Trang chủ » Sản Phẩm » Ống Luồn Dây Cáp Điện » Ống luồn dây điện Sino-Vanlock

Ống luồn dây điện Sino-Vanlock

>>>> ống nhựa hpde tiền phong

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Ống luồn dây điện Sino-Vanlock      
1   Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D16 – SP9016 (độ dài 2.92m / cây) Sino-Vanlock cây 12.300 VND
2   Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D20 – VL9020 (độ dài 2.92m / cây) Sino-Vanlock cây 15.300 VND
3   Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9016CM (độ dài 50m/ cuộn) Sino-Vanlock cuộn 95.000 VND
4   Ống thoát nước điều hòa và tưới tiêu D20 – SP9020DH (độ dài 50m/ cuộn) Sino-Vanlock cuộn 160.200 VND
5   Ống gen luồn dây mềm Vanlock D16 – VL9016CL (độ dài 50m/ cuộn) Sino-Vanlock cuộn 84.000 VND
6   Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy SP 14×8 mm – GA14 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 5.600 VND
7   Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 60×22 mm – VGA60/1 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 36.960 VND
8   Khớp nối trơn/ măng xông cho ống luồn dây điện D16 (E242/16) Sino-Vanlock chiếc 6.300 VND
9   Hộp chia ngả cho ống luồn dây điện loại thấp 1 đường D16 (E240/16/1) Sino-Vanlock chiếc 4.284 VND
10   Nắp đậy cho hộp chia ngả ống luồn dây điện – E240LS Sino-Vanlock chiếc 1.120 VND
11   Hộp chia ngả cho ống luồn dây điện loại cao 2 đường D16 (E240/16/2D) Sino-Vanlock chiếc 12.460 VND
12   Đầu, khớp nối ren cho ống luồn dây điện D16 (E258+281/16) Sino-Vanlock chiếc 1.540 VND
13   Côn thu cho ống luồn dây điện D20/16 (LSP19) Sino-Vanlock chiếc 1.540 VND
14   Kẹp đỡ ống luồn dây điện D16 ( E280/16) Sino-Vanlock chiếc 826 VND
15   Kìm cắt ống luồn dây điện PVC 1-5/8″ Sino-Vanlock chiếc 308.000 VND
16   Lò xo uống ống gen luồn dây điện SP16 Sino-Vanlock chiếc 44.520 VND
17   Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9020CM (độ dài 50m/ cuộn) Sino-Vanlock cuộn 116.000 VND
18   Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9025CM (độ dài 40m/ cuộn) Sino-Vanlock cuộn 130.500 VND
19   Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9032CM (độ dài 25m/ cuộn) Sino-Vanlock cuộn 178.000 VND
20   Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9040CM (độ dài 25m/ cuộn) Sino-Vanlock cuộn 321.000 VND
21   Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9050CM (độ dài 25m/ cuộn) Sino-Vanlock cuộn 481.000 VND
22   Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D25 – VL9025 (độ dài 2.92m / cây) Sino-Vanlock cây 20.880 VND
23   Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D32 – VL9032 (độ dài 2.92m / cây) Sino-Vanlock cây 42.000 VND
24   Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D16 – VL9016 (độ dài 2.92m / cây) Sino-Vanlock cây 10.800 VND
25   Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D20 – SP9020 (độ dài 2.92m / cây) Sino-Vanlock cây 17.400 VND
26   Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D25 – SP9025 (độ dài 2.92m / cây) Sino-Vanlock cây 24.000 VND
27   Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D32 – SP9032 (độ dài 2.92m / cây) Sino-Vanlock cây 48.300 VND
28   Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D40 – SP9040 (độ dài 2.92m / cây) Sino-Vanlock cây 66.600 VND
29   Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D50 – SP9050 (độ dài 2.92m / cây) Sino-Vanlock cây 88.800 VND
30   Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D60 – SP9060 (độ dài 2.92m / cây) Sino-Vanlock cây 91.200 VND
31   Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D63 – SP9063 (độ dài 2.92m / cây) Sino-Vanlock cây 106.800 VND
32   Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 60×40 mm – VGA60/02 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 45.850 VND
33   Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 80×40 mm – VGA80 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 63.420 VND
34   Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 80×60 mm – VGA80/02 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 97.300 VND
35   Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 100×27 mm – VGA100/01 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 69.720 VND
36   Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 100×40 mm – VGA100/02 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 73.500 VND
37   Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 100×60 mm – VGA100/03 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 121.800 VND
38   Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy SP 16×14 mm – GA16 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 8.820 VND
39   Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy SP 24×14 mm – GA24 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 12.040 VND
40   Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy SP 30×14 mm – GA30 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 16.800 VND
41   Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy SP 15×10 mm – GA15 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 6.720 VND
42   Máng gen chống cháy SP 28×10 mm – GA28 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 11.900 VND
43   Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 39×18 mm – GA39/01 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 21.700 VND
44   Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 60×22 mm – GA60/01 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 42.560 VND
45   Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 60×40 mm – GA60/02 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 52.500 VND
46   Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 80×40 mm – GA80 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 72.800 VND
    Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 80×60 mm – GA80/02 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 111.300 VND
    Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 100×27 mm – GA100/01 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 80.500 VND
    Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 100×40 mm – GA100/02 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 84.000 VND
    Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 100×60 mm – GA100/03 (2 m/ cây) Sino-Vanlock cây 139.300 VND
    Ống gen luồn dây mềm Vanlock D20 – VL9020CL (độ dài 50m/ cuộn) Sino-Vanlock cuộn 101.400 VND
    Ống gen luồn dây mềm Vanlock D25 – VL9025CL (độ dài 40m/ cuộn) Sino-Vanlock cuộn 130.200 VND
    Ống gen luồn dây mềm Vanlock D32 – VL9032CL (độ dài 25m/ cuộn) Sino-Vanlock cuộn 202.200 VND
    Ống gen luồn dây mềm Vanlock D40 – VL9040CL (độ dài 25m/ cuộn) Sino-Vanlock cuộn 312.600 VND
55   Ống gen luồn dây mềm Vanlock D50 – VL9050CL (độ dài 25m/ cuộn) Sino-Vanlock cuộn 429.600 VND
56   Ống thoát nước điều hòa và tưới tiêu D25 – SP9025DH (độ dài 40m/ cuộn) Sino-Vanlock cuộn 187.200 VND

>>>> ống nhựa upvc tiền phong