fbpx
Trang chủ » Sản Phẩm » Ống Luồn Dây Cáp Điện » Ống nhựa gân xoắn HDPE

Ống nhựa gân xoắn HDPE

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Ống nhựa xoắn HDPE      
1   Ống nhựa gân xoắn HDPE 32/25 – Sino Sino-Vanlock chiếc 10.000 VND
2   Ống nhựa gân xoắn HDPE 40/30 – Sino Sino-Vanlock chiếc 10.800 VND
3   Ống nhựa gân xoắn HDPE 50/40 – Sino Sino-Vanlock chiếc 15.600 VND
4   Ống nhựa gân xoắn HDPE 65/50 – Sino Sino-Vanlock chiếc 20.800 VND
5   Ống nhựa gân xoắn HDPE 85/65 – Sino Sino-Vanlock chiếc 30.400 VND
6   Ống nhựa gân xoắn HDPE 105/80 – Sino Sino-Vanlock mét dài 40.400 VND
7   Ống nhựa gân xoắn HDPE 130/100 – Sino Sino-Vanlock mét dài 49.600 VND
8   Ống nhựa gân xoắn HDPE 160/125 – Sino Sino-Vanlock mét dài 80.000 VND
9   Ống nhựa gân xoắn HDPE 195/150 – Sino Sino-Vanlock mét dài 120.000 VND
10   Ống nhựa gân xoắn HDPE 230/175 – Sino Sino-Vanlock mét dài 184.000 VND
11   Ống nhựa gân xoắn HDPE 260/200 – Sino Sino-Vanlock mét dài 228.000 VND
12   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 32/25 Thăng Long mét dài Liên hệ
13   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 40/30 Thăng Long mét dài Liên hệ
14   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 50/40 Thăng Long mét dài Liên hệ
15   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 65/50 Thăng Long mét dài Liên hệ
16   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 85/65 Thăng Long mét dài Liên hệ
17   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 105/80 Thăng Long mét dài Liên hệ
18   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 130/100 Thăng Long mét dài Liên hệ
19   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 160/125 Thăng Long mét dài Liên hệ
20   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 195/150 Thăng Long mét dài Liên hệ
21   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 230/175 Thăng Long mét dài Liên hệ
22   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 260/200 Thăng Long mét dài Liên hệ
23   Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 32/25 OSPEN mét dài Liên hệ
24   Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 40/30 OSPEN mét dài Liên hệ
25   Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 50/40 OSPEN mét dài Liên hệ
26   Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 65/50 OSPEN mét dài Liên hệ
27   Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 85/65 OSPEN mét dài Liên hệ
28   Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 105/80 OSPEN mét dài Liên hệ
29   Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 130/100 OSPEN mét dài Liên hệ
30   Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 160/125 OSPEN mét dài Liên hệ
31   Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 195/150 OSPEN mét dài Liên hệ
32   Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 230/175 OSPEN mét dài Liên hệ
33   Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 260/200 OSPEN mét dài Liên hệ
34   Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 320/250 OSPEN mét dài Liên hệ
35   Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 32/25 SANTO mét dài 8.448 VND
36   Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 40/30 SANTO mét dài 9.834 VND
37   Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 50/40 SANTO mét dài 14.124 VND
38   Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 65/50 SANTO mét dài 19.338 VND
39   Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 85/65 SANTO mét dài 28.050 VND
40   Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 105/80 SANTO mét dài 36.498 VND
41   Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 110/90 SANTO mét dài 41.976 VND
42   Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 130/100 SANTO mét dài 51.546 VND
43   Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 160/125 SANTO mét dài 80.124 VND
44   Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 195/150 SANTO mét dài 109.428 VND
45   Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 230/175 SANTO mét dài 163.152 VND
46   Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 260/200 SANTO mét dài 195.030 VND
47   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 32/25 Thành Công mét dài 8.960 VND
48   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 40/30 Thành Công mét dài 10.430 VND
49   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 50/40 Thành Công mét dài 14.980 VND
50   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 65/50 Thành Công mét dài 20.510 VND
51   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 85/65 Thành Công mét dài 29.750 VND
52   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 105/80 Thành Công mét dài 38.710 VND
53   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 110/90 Thành Công mét dài 44.520 VND
54   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 130/100 Thành Công mét dài 54.670 VND
55   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 160/125 Thành Công mét dài 84.980 VND
56   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 195/150 Thành Công mét dài 116.060 VND
57   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 230/175 Thành Công mét dài 173.040 VND
58   Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 260/200 Thành Công mét dài 206.850 VND

>>Ống luồn dây điện Sino-Vanlock

>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong

0985.762.299