Bóng đèn led

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Bóng đèn led      
1   Bóng đèn Led Rạng Đông 3W (LED A50N 3W) Rạng Đông chiếc 31.000 VND
2   Bóng đèn Led Rạng Đông 1W (LED A50N 1W) Rạng Đông chiếc 20.000 VND
3   Bóng đèn Led Rạng Đông 2W (LED A50N 2W) Rạng Đông chiếc 26.000 VND
4   Bóng đèn Led Rạng Đông 5W (LED A60 5W) Rạng Đông chiếc 39.000 VND
5   Bóng đèn Led Rạng Đông 7W (LED A60 7W) Rạng Đông chiếc 60.000 VND
6   Bóng đèn Led Rạng Đông 9W (LED A60 9W) Rạng Đông chiếc 70.000 VND
7   Bóng đèn Led Rạng Đông 3W (LED PAR 20N/3W) Rạng Đông chiếc 31.000 VND
8   Bóng đèn Led Rạng Đông 5W (LED PAR 30N/5W) Rạng Đông chiếc 42.000 VND
9   Đèn Led tube 0,6m – 10W Rạng Đông ( Led Tube 60/10W) Rạng Đông chiếc 100.000 VND
10   Đèn Led tube 1,2m – 18W Rạng Đông ( Led Tube 120/18W) Rạng Đông chiếc 135.000 VND
11   Bóng chén led philip 6,5 W – Master led MR16 dimamable ( MR16 24/36D) Philips chiếc Liên hệ
12   Bóng chén led philip 7W – Master led MR16 dimamable ( MR16 24/36D) Philips chiếc Liên hệ
13   Bóng chén led philips 2,6 W – Essential LedSpot MR16 24D 2,6 W Philips chiếc Liên hệ
14   Bóng chén led philips 4,2 W – Essential LedSpot MR16 24D 4,2 W Philips chiếc Liên hệ
15   Bóng chén led philips 5 W – Essential LedSpot MR16 24D 5 W Philips chiếc Liên hệ
16   Bóng led tròn Philips 4W – Ledbulb 4-40W E27 6500K 230V A55 Philips chiếc 53.000 VND
17   Bóng led tròn Philips 7W – Ledbulb 7-60W E27 6500K 230V A55 Philips chiếc 83.000 VND
18   Bóng led tròn Philips 9W – Ledbulb 9-70W E27 6500K 230V A55 Philips chiếc 99.000 VND
19   Bóng led tròn Philips 12,5W – Ledbulb 12,5 – 85W E27 6500K 230V A67 Philips chiếc Liên hệ
20   Bóng led tròn Philips 14W – Ledbulb 14 – 100W E27 6500K 230V A67 Philips chiếc Liên hệ
21   Bóng túyp led Philips 0,6m 10W – Essential Ledtube 10W Philips chiếc Liên hệ
22   Bóng túyp led Philips 1m2 20W – Essential Ledtube 20W Philips chiếc Liên hệ
23   Bóng led tròn Philips 3W – Ledbulb 3W – 25W E27 6500K 230V Philips chiếc 49.000 VND
24   Bóng túyp led Philips 0,6m – 8W Philips chiếc 109.000 VND
25   Bóng túyp led Philips 1m2 16W Philips chiếc 144.000 VND
26   Bóng đèn Led Comet 3W (C613-3D) Comet chiếc 50.000 VND
27   Bóng đèn Led Comet 3W (C613-3W) Comet chiếc 50.000 VND
28   Bóng đèn Led Comet 3W (CB11-3D) Comet chiếc 40.000 VND
29   Bóng đèn Led Comet 3W (CB11-3W) Comet chiếc 40.000 VND
30   Bóng đèn Led Comet 5W (CB11-5D) Comet chiếc 50.000 VND
31   Bóng đèn Led Comet 5W (CB11-5W) Comet chiếc 50.000 VND
32   Bóng đèn Led Comet 7W (CB11-7D) Comet chiếc 70.000 VND
33   Bóng đèn Led Comet 7W (CB11-7W) Comet chiếc 70.000 VND
34   Bóng đèn Led Comet 9W (CB11-9D) Comet chiếc 90.000 VND
35   Bóng đèn Led Comet 9W (CB11-9W) Comet chiếc 90.000 VND
36   Bóng đèn Led Comet 3W (CB11A-3D) Comet chiếc 45.000 VND
37   Bóng đèn Led Comet 3W (CB11A-3W) Comet chiếc 45.000 VND
38   Bóng đèn Led Comet 5W (CB11A-5D) Comet chiếc 55.000 VND
39   Bóng đèn Led Comet 5W (CB11A-5W) Comet chiếc 55.000 VND
40   Bóng đèn Led Comet 7W (CB11A-7D) Comet chiếc 75.000 VND
41   Bóng đèn Led Comet 7W (CB11A-7W) Comet chiếc 75.000 VND
42   Bóng đèn Led Comet 9W (CB11A-9D) Comet chiếc 85.000 VND
43   Bóng đèn Led Comet 9W (CB11A-9W) Comet chiếc 85.000 VND
44   Bóng đèn Led Comet 20W (CB11H-20D) Comet chiếc 209.000 VND
45   Bóng đèn Led Comet 20W (CB11H-20W) Comet chiếc 209.000 VND
46   Bóng đèn Led Comet 30W (CB11H-30D) Comet chiếc 235.000 VND
47   Bóng đèn Led Comet 30W (CB11H-30W) Comet chiếc 235.000 VND

>>> Phụ kiện đèn led

>>>> Đèn led panel