Trang chủ » Sản Phẩm » Thiết bị chiếu sáng » Đèn Led âm trần (Downlight)

Đèn Led âm trần (Downlight)

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Đèn Led âm trần (Downlight)      
1   Đèn LED downlight Rạng Đông 5W – D90 (D AT03L 90/5W) Rạng Đông chiếc 66.000 VND
2   Đèn LED downlight Rạng Đông 5W – D110 (D AT03L 110/5W) Rạng Đông chiếc 70.000 VND
3   Đèn LED downlight Rạng Đông 7W – D110 (D AT03L 110/7W) Rạng Đông chiếc 85.000 VND
4   Đèn LED downlight Rạng Đông 3W – D90 (D AT03L 90/3W) Rạng Đông chiếc 59.000 VND
5   Đèn LED downlight Rạng Đông 3W – D76 (D AT03L 76/3W) Rạng Đông chiếc 55.000 VND
6   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CD116-6D) Comet chiếc 160.000 VND
7   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CD116-6W) Comet chiếc 160.000 VND
8   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CD116-12D) Comet chiếc 260.000 VND
9   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CD116-12W) Comet chiếc 260.000 VND
10   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 16W (CD116-16D) Comet chiếc 370.000 VND
11   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 16W (CD116-16W) Comet chiếc 370.000 VND
12   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP117-9D) Comet chiếc 370.000 VND
13   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP117-9W) Comet chiếc 370.000 VND
14   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 14W (CP117-14D) Comet chiếc 530.000 VND
15   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 14W (CP117-14W) Comet chiếc 530.000 VND
16   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 3W (CP111-3D) Comet chiếc 95.000 VND
17   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 3W (CP111-3W) Comet chiếc 95.000 VND
18   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP111-4D) Comet chiếc 140.000 VND
19   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP111-4W) Comet chiếc 140.000 VND
20   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP111-6D) Comet chiếc 170.000 VND
21   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP111-6W) Comet chiếc 170.000 VND
22   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP111-9D) Comet chiếc 250.000 VND
23   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP111-9W) Comet chiếc 250.000 VND
24   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP111-12D) Comet chiếc 270.000 VND
25   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP111-12W)   chiếc 270.000 VND
26   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP111-15D)   chiếc 320.000 VND
27   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP111-15W) Comet chiếc 320.000 VND
28   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP111-18D) Comet chiếc 460.000 VND
29   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP111-18W) Comet chiếc 460.000 VND
30   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 22W (CP111-22D) Comet chiếc 560.000 VND
31   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 22W (CP111-22W) Comet chiếc 560.000 VND
32   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP111S-4D) Comet chiếc 85.000 VND
33   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP111S-4W) Comet chiếc 85.000 VND
34   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP111S-6D) Comet chiếc 115.000 VND
35   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP111S-6W) Comet chiếc 115.000 VND
36   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP111S-9D) Comet chiếc 155.000 VND
37   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP111S-9W) Comet chiếc 155.000 VND
38   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP111S-12D) Comet chiếc 185.000 VND
39   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP111S-12W) Comet chiếc 185.000 VND
40   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP111S-15D) Comet chiếc 225.000 VND
41   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP111S-15W) Comet chiếc 225.000 VND
42   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP111S-18D) Comet chiếc 275.000 VND
43   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP111S-18W)   chiếc 275.000 VND
44   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 3W (CP211-3D) Comet chiếc 95.000 VND
45   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 3W (CP211-3W) Comet chiếc 95.000 VND
46   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP211-4D) Comet chiếc 140.000 VND
47   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP211-4W) Comet chiếc 140.000 VND
48   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP211-6D) Comet chiếc 150.000 VND
49   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP211-6W) Comet chiếc 150.000 VND
50   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP211-9D) Comet chiếc 210.000 VND
51   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP211-9W) Comet chiếc 210.000 VND
52   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP211-12D) Comet chiếc 290.000 VND
53   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP211-12W) Comet chiếc 290.000 VND
54   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP211-15D) Comet chiếc 360.000 VND
55   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP211-15W) Comet chiếc 360.000 VND
56   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP211-18D) Comet chiếc 450.000 VND
57   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP211-18W) Comet chiếc 450.000 VND
58   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 22W (CP211-22D) Comet chiếc 560.000 VND
59   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 22W (CP211-22W) Comet chiếc 560.000 VND
60   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP211S-4D) Comet chiếc 85.000 VND
61   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP211S-4W) Comet chiếc 85.000 VND
62   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP211S-6D) Comet chiếc 115.000 VND
63   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP211S-6W) Comet chiếc 115.000 VND
64   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP211S-9D) Comet chiếc 155.000 VND
65   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP211S-9W) Comet chiếc 155.000 VND
66   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP211S-12D) Comet chiếc 185.000 VND
67   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP211S-12W) Comet chiếc 185.000 VND
68   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP211S-15D) Comet chiếc 225.000 VND
69   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP211S-15W) Comet chiếc 225.000 VND
70   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP211S-18D) Comet chiếc 275.000 VND
71   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP211S-18W) Comet chiếc 275.000 VND
72   Đèn LED downlight âm trần 3W (CD111-3D) Comet chiếc 150.000 VND
73   Đèn LED downlight âm trần 3W (CD111-3W) Comet chiếc 150.000 VND
74   Đèn LED downlight âm trần 5W (CD111-5D) Comet chiếc 260.000 VND
75   Đèn LED downlight âm trần 5W (CD111-5W) Comet chiếc 260.000 VND
76   Đèn LED downlight âm trần 7W (CD111-7D) Comet chiếc 290.000 VND
77   Đèn LED downlight âm trần 7W (CD111-7W) Comet chiếc 290.000 VND
78   Đèn LED downlight âm trần 9W (CD111-9D) Comet chiếc 430.000 VND
79   Đèn LED downlight âm trần 9W (CD111-9W) Comet chiếc 430.000 VND
80   Đèn LED downlight âm trần 12W (CD111-12D) Comet chiếc 450.000 VND
81   Đèn LED downlight âm trần 12W (CD111-12W) Comet chiếc 450.000 VND
82   Đèn LED downlight âm trần 3W (CD112-3D) Comet chiếc 95.000 VND
83   Đèn LED downlight âm trần 3W (CD112-3W) Comet chiếc 95.000 VND
84   Đèn LED downlight âm trần 5W (CD112-5D) Comet chiếc 180.000 VND
85   Đèn LED downlight âm trần 5W (CD112-5W) Comet chiếc 180.000 VND
86   Đèn LED downlight âm trần 7W (CD112-7D) Comet chiếc 190.000 VND
87   Đèn LED downlight âm trần 7W (CD112-7W) Comet chiếc 190.000 VND
88   Đèn LED downlight âm trần 9W (CD112-9D) Comet chiếc 290.000 VND
89   Đèn LED downlight âm trần 9W (CD112-9W) Comet chiếc 290.000 VND
90   Đèn LED downlight âm trần 12W (CD112-12D) Comet chiếc 300.000 VND
91   Đèn LED downlight âm trần 12W (CD112-12W) Comet chiếc 300.000 VND
92   Đèn LED downlight âm trần 3W (CD412-3D) Comet chiếc 120.000 VND
93   Đèn LED downlight âm trần 3W (CD412-3W) Comet chiếc 120.000 VND
94   Đèn LED downlight âm trần 5W (CD412-5D) Comet chiếc 130.000 VND
95   Đèn LED downlight âm trần 5W (CD412-5W) Comet chiếc 130.000 VND
96   Đèn LED downlight âm trần 9W (CD412-9D) Comet chiếc 170.000 VND
97   Đèn LED downlight âm trần 9W (CD412-9W) Comet chiếc 170.000 VND
98   Đèn LED downlight âm trần 3W (CD511-3D) Comet chiếc 130.000 VND
99   Đèn LED downlight âm trần 3W (CD511-3W) Comet chiếc 130.000 VND
100   Đèn LED downlight âm trần 5W (CD511-5D) Comet chiếc 190.000 VND
101   Đèn LED downlight âm trần 5W (CD511-5W) Comet chiếc 190.000 VND
102   Đèn LED downlight âm trần 7W (CD511-7D) Comet chiếc 205.000 VND
103   Đèn LED downlight âm trần 7W (CD511-7W) Comet chiếc 205.000 VND
104   Đèn LED downlight âm trần 9W (CD511-9D) Comet chiếc 270.000 VND
105   Đèn LED downlight âm trần 9W (CD511-9W) Comet chiếc 270.000 VND
106   Đèn LED downlight âm trần 15W (CD511-15D) Comet chiếc 570.000 VND
107   Đèn LED downlight âm trần 15W (CD511-15W) Comet chiếc 570.000 VND
108   Đèn LED downlight âm trần 3W (CS112-3D) Comet chiếc 45.000 VND
109   Đèn LED downlight âm trần 3W (CS112-3W) Comet chiếc 45.000 VND
110   Đèn LED downlight âm trần 5W (CS112-5D) Comet chiếc 105.000 VND
111   Đèn LED downlight âm trần 5W (CS112-5W)   chiếc 105.000 VND
112   Đèn LED downlight âm trần 7W (CS112-7D) Comet chiếc 110.000 VND
113   Đèn LED downlight âm trần 7W (CS112-7W) Comet chiếc 110.000 VND
114   Đèn LED downlight âm trần 9W (CS112-9D) Comet chiếc 205.000 VND
115   Đèn LED downlight âm trần 9W (CS112-9W) Comet chiếc 205.000 VND
116   Đèn LED downlight âm trần 12W (CS112-12D) Comet chiếc 215.000 VND
117   Đèn LED downlight âm trần 12W (CS112-12W) Comet chiếc 215.000 VND
118   Đèn LED downlight thân nhựa 5W (CD512S-5D) Comet chiếc 120.000 VND
119   Đèn LED downlight thân nhựa 5W (CD512S-5W) Comet chiếc 120.000 VND
120   Đèn LED downlight thân nhựa 7W (CD512S-7D) Comet chiếc 140.000 VND
121   Đèn LED downlight thân nhựa 7W (CD512S-7W) Comet chiếc 140.000 VND
122   Đèn LED downlight thân nhựa 9W (CD512S-9D) Comet chiếc 180.000 VND
123   Đèn LED downlight thân nhựa 9W (CD512S-9W) Comet chiếc 180.000 VND
124   Đèn LED downlight thân nhựa 5W (CD512E-5D) Comet chiếc 120.000 VND
125   Đèn LED downlight thân nhựa 5W (CD512E-5W) Comet chiếc 120.000 VND
126   Đèn LED downlight thân nhựa 7W (CD512E-7D) Comet chiếc 140.000 VND
127   Đèn LED downlight thân nhựa 7W (CD512E-7W) Comet chiếc 140.000 VND
128   Đèn LED downlight thân nhựa 9W (CD512E-9D) Comet chiếc 180.000 VND
129   Đèn LED downlight thân nhựa 9W (CD512E-9W) Comet chiếc 180.000 VND
130   Đèn Led âm trần Comet 9W (CG211-9D) Comet chiếc 300.000 VND
131   Đèn Led âm trần Comet 9W (CG211-9W) Comet chiếc 300.000 VND
132   Đèn Led âm trần Comet 16W (CG211-16D) Comet chiếc 420.000 VND
133   Đèn Led âm trần Comet 16W (CG211-16W) Comet chiếc 420.000 VND
134   Đèn Led âm trần Comet 3x1W (CM211-3D) Comet chiếc 150.000 VND
135   Đèn Led âm trần Comet 3x1W (CM211-3W) Comet chiếc 150.000 VND
136   Đèn Led âm trần Comet 2x3x1W (CM211-2x3D) Comet chiếc 300.000 VND
137   Đèn Led âm trần Comet 2x3x1W (CM211-2x3W) Comet chiếc 300.000 VND
138   Đèn Led âm trần Comet 3x3x1W (CM211-3x3D) Comet chiếc 450.000 VND
139   Đèn Led âm trần Comet 3x3x1W (CM211-3x3W) Comet chiếc 450.000 VND

>>> Đèn Led

>>>> Đèn led panel