Đèn led dây

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Đèn led dây      
1   Led dây 5050 OUTDOOR |Led dây dán SMD5050 60LEDs/1M ( cuộn 5m) Taiwan – China chiếc 240.000 VND
2   Đèn led dây 5050 dùng để hắt trần, trang trí 60 led/m ( cuộn 100m/ 50m) Taiwan – China mét dài 25.000 VND
3   Đèn led dây 3528 dùng để hắt trần, trang trí 60 led/m ( cuộn 100m/ 50m) Taiwan – China mét dài 18.000 VND
4   Đèn led dây dán nhiều màu 3528 ( cuộn 5m) Taiwan – China cuộn 180.000 VND
5   Đèn led dây 3528 nhiều màu chịu nước ( cuộn 50m – 100m ) Taiwan – China mét dài 24.000 VND
6   Đèn led dây 5050 nhiều màu chịu nước ( cuộn 50m – 100m ) Taiwan – China mét dài 35.000 VND
7   Nguồn cho led dây 5050, 3528 – Driver led 5050, 3528 Taiwan – China chiếc 15.000 VND
8   Điều khiển cho led dây đổi màu 5050, 3528 RGB Taiwan – China chiếc 58.000 VND
9   Đèn led dây ống trang trí khách sạn, nhà hàng, bar karaoke – LED-Flex-Neon Taiwan – China mét dài Liên hệ
10   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1113-5) Comet chiếc 290.000 VND
11   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1113-10) Comet chiếc 580.000 VND
12   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1123-5) Comet chiếc 290.000 VND
13   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1123-10) Comet chiếc 580.000 VND
14   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1133-5) Comet chiếc 290.000 VND
15   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1133-10) Comet chiếc 580.000 VND
16   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1143-5) Comet chiếc 290.000 VND
17   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1143-10) Comet chiếc 580.000 VND
18   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1153-5) Comet chiếc 290.000 VND
19   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1153-10) Comet chiếc 580.000 VND
20   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1163-5) Comet chiếc 290.000 VND
21   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1163-10) Comet chiếc 580.000 VND
22   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1114-5) Comet chiếc 470.000 VND
23   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1114-10) Comet chiếc 940.000 VND
24   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1124-5) Comet chiếc 470.000 VND
25   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1124-10) Comet chiếc 940.000 VND
26   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1134-5) Comet chiếc 470.000 VND
27   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1134-10) Comet chiếc 940.000 VND
28   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1144-5) Comet chiếc 470.000 VND
29   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1144-10) Comet chiếc 940.000 VND
30   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1154-5) Comet chiếc 470.000 VND
31   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1154-10) Comet chiếc 940.000 VND
32   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1164-5) Comet chiếc 470.000 VND
33   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1164-10) Comet chiếc 940.000 VND
34   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2111-5) Comet chiếc 530.000 VND
35   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2111-10) Comet chiếc 990.000 VND
36   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2121-5) Comet chiếc 530.000 VND
37   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2121-10) Comet chiếc 990.000 VND
38   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2131-5) Comet chiếc 530.000 VND
39   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2131-10) Comet chiếc 530.000 VND
40   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2141-5) Comet chiếc 530.000 VND
41   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2141-10) Comet chiếc 990.000 VND
42   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2151-5) Comet chiếc 530.000 VND
43   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2151-10) Comet chiếc 990.000 VND
44   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2161-5) Comet chiếc 530.000 VND
45   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2161-10) Comet chiếc 990.000 VND
46   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2171-5) Comet chiếc 530.000 VND
47   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2171-10) Comet chiếc 990.000 VND
48   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1516-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
49   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1526-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
50   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1536-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
51   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1546-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
52   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1556-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
53   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1566-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
54   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2513-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
55   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2513-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
56   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2523-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
57   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2523-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
58   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2533-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
59   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2533-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
60   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2543-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
61   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2543-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
62   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2553-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
63   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2553-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
64   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2563-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
65   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2563-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
66   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2573-5) Comet chiếc 7.900.000 VND
67   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2573-10) Comet chiếc 15.800.000 VND

>>> Đèn led thanh ray

>>>> Phụ kiện đèn led