Đèn led pha

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Đèn led pha      
1   Đèn LED chiếu pha 10W (D CP01L/10W) – Rạng Đông Rạng Đông chiếc 360.000 VND
2   Đèn LED chiếu pha 20W – D CP01L/20W Rạng Đông Rạng Đông chiếc 550.000 VND
3   Đèn LED chiếu pha 30W – D CP01L/30W Rạng Đông Rạng Đông chiếc 650.000 VND
4   Đèn LED chiếu pha 50W – D CP01L/50W Rạng Đông Rạng Đông chiếc 950.000 VND
5   Đèn chiếu pha LED 70W (D CP01L/70W – Rạng Đông) Rạng Đông chiếc 1.350.000 VND
6   Đèn chiếu pha Led Comet 10W (CF221-10D) Comet chiếc 290.000 VND
7   Đèn chiếu pha Led Comet 10W (CF221-10W) Comet chiếc 290.000 VND
8   Đèn chiếu pha Led Comet 20W (CF221-20D) Comet chiếc 489.000 VND
9   Đèn chiếu pha Led Comet 20W (CF221-20W) Comet chiếc 489.000 VND
10   Đèn chiếu pha Led Comet 30W (CF221-30D) Comet chiếc 649.000 VND
11   Đèn chiếu pha Led Comet 30W (CF221-30W) Comet chiếc 649.000 VND
12   Đèn chiếu pha Led Comet 50W (CF221-50D) Comet chiếc 989.000 VND
13   Đèn chiếu pha Led Comet 50W (CF221-50W) Comet chiếc 989.000 VND
14   Đèn chiếu pha Led Comet 10W (CFS221-10D) Comet chiếc 269.000 VND
15   Đèn chiếu pha Led Comet 10W (CFS221-10W) Comet chiếc 269.000 VND
16   Đèn chiếu pha Led Comet 20W (CFS221-20D) Comet chiếc 489.000 VND
17   Đèn chiếu pha Led Comet 20W (CFS221-20W) Comet chiếc 489.000 VND
18   Đèn chiếu pha Led Comet 30W (CFS221-30D) Comet chiếc 729.000 VND
19   Đèn chiếu pha Led Comet 30W (CFS221-30W) Comet chiếc 729.000 VND
20   Đèn chiếu pha Led Comet 50W (CFS221-50D) Comet chiếc 989.000 VND
21   Đèn chiếu pha Led Comet 50W (CFS221-50W) Comet chiếc 989.000 VND

>> Đèn led pha

>>>> Bóng đèn led