Trang chủ » Sản Phẩm » Thiết Bị Điện » Ổ cắm công tắc Panasonic

Ổ cắm công tắc Panasonic

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Ổ cắm công tắc Panasonic      
1 CÔNG TẮC COSMO ART SERIES      
1   Bộ 3 công tắc Panasonic WTAG7352CL/WTAG6101W PANASONIC chiếc Liên hệ
2   Bộ 2 công tắc Panasonic WTAG7252CL/WTAG6101W PANASONIC chiếc Liên hệ
3   Bộ 1 công tắc Panasonic WTAG7152CL/WTAG6101W PANASONIC chiếc Liên hệ
2 CÔNG TẮC REFINA SERIES      
1   CÔNG TẮC C WEG55327MB PANASONIC chiếc Liên hệ
2   CÔNG TẮC B WEG55317MB PANASONIC chiếc Liên hệ
3   CÔNG TẮC C WEG55327MW PANASONIC chiếc Liên hệ
4   CÔNG TẮC B WEG55317MW PANASONIC chiếc Liên hệ
5   CÔNG TẮC D CÓ ĐÈN BÁO WEG55337 PANASONIC chiếc Liên hệ
6   CÔNG TẮC ĐÔI LOẠI NHỎ WEC5542-7 PANASONIC chiếc Liên hệ
7   CÔNG TẮC 2 CHIỀU WEG55227 PANASONIC chiếc Liên hệ
8   CÔNG TẮC 2 CHIỀU WEG55327 PANASONIC chiếc Liên hệ
9   CÔNG TẮC ĐƠN WEG55217 PANASONIC chiếc Liên hệ
10   CÔNG TẮC ĐƠN WEG55317 PANASONIC chiếc Liên hệ
11   CÔNG TẮC ĐƠN WEG55117 PANASONIC chiếc Liên hệ
12   CÔNG TẮC 2 CHIỀU WEG5512 PANASONIC chiếc Liên hệ
13   CÔNG TẮC 2 CHIỀU WEG5522 PANASONIC chiếc Liên hệ
14   CÔNG TẮC 2 CHIỀU WEG5532 PANASONIC chiếc Liên hệ
15   CÔNG TẮC ĐƠN WEG5511 PANASONIC chiếc Liên hệ
16   CÔNG TẮC ĐƠN WEG5521 PANASONIC chiếc Liên hệ
17   CÔNG TẮC ĐƠN WEG5531 PANASONIC chiếc Liên hệ
18   CÔNG TẮC THẺ WEB5781W PANASONIC chiếc Liên hệ
19   MẶT 1 THIẾT BỊ WEG6501-1 PANASONIC chiếc Liên hệ
20   MẶT 2 THIẾT BỊ WEG6502-1 PANASONIC chiếc Liên hệ
21   MẶT 3 THIẾT BỊ WEG6503-1 PANASONIC chiếc Liên hệ
22   MẶT DÙNG RIÊNG WEG650290-1 PANASONIC chiếc Liên hệ
23   MẶT VUÔNG DÀNH CHO 1 THIẾT BỊ WEB7811W PANASONIC chiếc Liên hệ
24   MẶT VUÔNG DÀNH CHO 2 THIẾT BỊ WEB7812W PANASONIC chiếc Liên hệ
25   MẶT VUÔNG DÀNH CHO 3 THIẾT BỊ WEB7813W PANASONIC chiếc Liên hệ
3 CÔNG TẮC Ổ CẮM FULL COLOR SERIES WHITE      
1   CÔNG TẮC ĐƠN CÓ ĐÈN BÁO KHI OFF WNG5051W-751 PANASONIC chiếc Liên hệ
2   CÔNG TẮC ĐƠN CÓ ĐÈN BÁO KHI ON WN5241W-801 PANASONIC chiếc Liên hệ
3   CÔNG TẮC E WNG5004W-7 PANASONIC chiếc Liên hệ
4   CÔNG TẮC D ( 2 TIẾP ĐIỂM ) WNG5003W-7 PANASONIC chiếc Liên hệ
5   CÔNG TẮC C ( CẦU THANG ) WNV5002-7W PANASONIC chiếc Liên hệ
6   CÔNG TẮC B ĐƠN LOẠI NỔI WSG3001 PANASONIC chiếc Liên hệ
7   CÔNG TẮC ĐƠN WNV5001-7W PANASONIC chiếc Liên hệ
8   CÔNG TẮC THẺ ( 3 TIẾP ĐIỂM ) WNH5611-801 PANASONIC chiếc Liên hệ
9   CÔNG TẮC D CÓ ĐÈN BÁO, dùng cho bếp điện, máy nước nóng WBG5408699W PANASONIC chiếc Liên hệ
10   CÔNG TẮC D CÓ ĐÈN BÁO dùng cho máy lạnh (có chữ) WBG5414699W PANASONIC chiếc Liên hệ
11   CÔNG TẮC D CÓ ĐÈN BÁO dùn cho máy nước nóng (có chữ) WNG5343W-761 PANASONIC chiếc Liên hệ
12   CÔNG TẮC C CÓ ĐÈN BÁO KHI OFF WNG5052W-751 PANASONIC chiếc Liên hệ
13   CÔNG TẮC D CÓ ĐÈN BÁO dùng cho máy nước nóng, máy lạnh (không chữ) WBG5414699W-SP PANASONIC chiếc Liên hệ
14   CÔNG TẮC ĐÔI WNG5021W-7 PANASONIC chiếc Liên hệ
15   Ổ CẮM ĐƠN WN1001-7KW PANASONIC chiếc Liên hệ
16   Ổ CẮM THƯỜNG WNV1091-7W PANASONIC chiếc Liên hệ
17   Ổ CẮM ĐÔI LOẠI NỔI WKG1092250 PANASONIC chiếc Liên hệ
18   Ổ CẮM ĐƠN CÓ DÂY NỐI ĐẤT WN11017W PANASONIC chiếc Liên hệ
19   Ổ CẮM ĐƠN WN10907KW PANASONIC chiếc Liên hệ
20   Ổ CẮM ĐƠN CÓ MÀN CHE WNV1081-7W PANASONIC chiếc Liên hệ
21   Ổ CẮM ĐÔI CÓ DÂY NỐI ĐẤT WNG159237W PANASONIC chiếc Liên hệ
22   MẶT DÙNG CHO 6 THIẾT BỊ WZV6846W PANASONIC chiếc Liên hệ
23   MẶT DÙNG CHO CÔNG TẮC THẺ FB903 PANASONIC chiếc Liên hệ
24   MẶT KÍN ĐÔI FT901W PANASONIC chiếc Liên hệ
25   MẶT DÙNG CHO 5 THIẾT BỊ WZV6845W PANASONIC chiếc Liên hệ
26   MẶT DÙNG CHO 4 THIẾT BỊ WZV6844W PANASONIC chiếc Liên hệ
27   MẶT DÙNG CHO 6 THIẾT BỊ FB7846 PANASONIC chiếc Liên hệ
28   MẶT DÙNG CHO 1 CB & 3 THIẾT BỊ FB7843H PANASONIC chiếc Liên hệ
29   MẶT DÙNG CHO 5 THIẾT BỊ FB7845 PANASONIC chiếc Liên hệ
30   MẶT DÙNG CHO 4 THIẾT BỊ FB7844 PANASONIC chiếc Liên hệ
31   MẶT DÙNG CHO 1 CB & 2 THIẾT BỊ FB7842H PANASONIC chiếc Liên hệ
32   NẮP ĐẬY WB9602CW PANASONIC chiếc Liên hệ
33   NẮP ĐẬY WB9601CW PANASONIC chiếc Liên hệ
34   MẶT DÙNG CHO 3 THIẾT BỊ WZV6843W PANASONIC chiếc Liên hệ
35   MẶT DÙNG CHO 2 THIẾT BỊ WZV6842W PANASONIC chiếc Liên hệ
36   MẶT DÙNG CHO 1 THIẾT BỊ WZV6841W PANASONIC chiếc Liên hệ
37   MẶT DÙNG CHO 3 THIẾT BỊ WZV7843W PANASONIC chiếc Liên hệ
38   MẶT DÙNG CHO 2 THIẾT BỊ WZV7842W PANASONIC chiếc Liên hệ
39   MẶT DÙNG CHO 1 THIẾT BỊ WZV7841W PANASONIC chiếc Liên hệ
40   HỘP NỐI DÂY FPA10050V PANASONIC chiếc Liên hệ
41   HỘP NỐI DÂY FPCA106 PANASONIC chiếc Liên hệ
42   CẦU CHÌ FF101W PANASONIC chiếc Liên hệ
43   ĐÈN BÁO FXF302WW-NANO PANASONIC chiếc Liên hệ
44   NÚT NHẤN CHUÔNG WNG5401W-7K PANASONIC chiếc Liên hệ
45   Ổ CẮM DATA NR3160W-8 PANASONIC chiếc Liên hệ
46   Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI 4 CỰC WNTG15649W PANASONIC chiếc Liên hệ
47   Ổ CẮM ANTEN TV WZ1201W PANASONIC chiếc Liên hệ
48   HỘP ÂM NHỰA TRẮNG, ĐÔI FPCA102 PANASONIC chiếc Liên hệ
49   HỘP ÂM NHỰA TRẮNG, ĐƠN FPCA101 PANASONIC chiếc Liên hệ
50   CẦU CHÌ FF101FW PANASONIC chiếc Liên hệ
51   ĐÈN BÁO FXF302RW-NANO PANASONIC chiếc Liên hệ
52   ĐÈN BÁO FXF302GW-NANO PANASONIC chiếc Liên hệ
53   HỘP NỔI ĐÔI FN102RW PANASONIC chiếc Liên hệ
54   HỘP NỔI ĐƠN FN101RW PANASONIC chiếc Liên hệ
55   HỘP NỐI DÂY TRÒN FPCA103 PANASONIC chiếc Liên hệ
56   CÔNG TẮC ĐIỀU CHỈNH FDL903W- 220V-1000W PANASONIC chiếc Liên hệ
57   CÔNG TẮC ĐIỀU CHỈNH FDL603W- 220V-700W PANASONIC chiếc Liên hệ
58   CÔNG TẮC ĐIỀU CHỈNH FDF603W- 220V-700W PANASONIC chiếc Liên hệ
59   ĐÈN BÁO FXW302W PANASONIC chiếc Liên hệ
60   HỘP NỔI ĐƠN FN101W PANASONIC chiếc Liên hệ
61   CÔNG TẮC ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG ĐÈN FDL903FW- 220V-1000W PANASONIC chiếc Liên hệ
62   CÔNG TẮC ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ QUẠT/ ĐỘ SÁNG ĐÈN FDF603FW/FDL603FW- 220V-700W PANASONIC chiếc Liên hệ
63   ĐÈN BÁO FXW302G PANASONIC chiếc Liên hệ
64   ĐÈN BÁO FXW302R PANASONIC chiếc Liên hệ
65   HỘP NỔI ĐÔI FN102W PANASONIC chiếc Liên hệ
66   NÚT TRỐNG WN3020W PANASONIC chiếc Liên hệ
4 Công tắc Gen-X      
1   Bộ 6 công tắc Panasonic có đèn báo WTEG56572S-1-G PANASONIC chiếc Liên hệ
2   Bộ 5 công tắc Panasonic có đèn báo WTEG55582S-1-G PANASONIC chiếc Liên hệ
3   Bộ 4 công tắc Panasonic có đèn báo WTEG54562S-1-G PANASONIC chiếc Liên hệ
4   Bộ 3 công tắc Panasonic có đèn báo WTEG53572S-1-G PANASONIC chiếc Liên hệ
5   Bộ 2 công tắc Panasonic có đèn báo WTEG52562S-1-G PANASONIC chiếc Liên hệ
6   Bộ 1 công tắc Panasonic có đèn báo WTEG51552S-1-G PANASONIC chiếc Liên hệ
7   Công tắc Panasonic – Mặt đứng 3 thiết bị WTEG6503S-1-G PANASONIC chiếc Liên hệ
8   Công tắc Panasonic – Mặt ngang 6 thiết bị WTEG6506S-G PANASONIC chiếc Liên hệ
9   Công tắc Panasonic – Mặt ngang 3 thiết bị WTEG6503S-G PANASONIC chiếc Liên hệ
10   Công tắc Panasonic – Nút trống WEG3020B-G PANASONIC chiếc Liên hệ
11   Ổ cắm TV WEG2501B-G PANASONIC chiếc Liên hệ
12   Ổ cắm mạng WEG2488B-G PANASONIC chiếc Liên hệ
13   Ổ cắm điện thoại WEG2364B-G PANASONIC chiếc Liên hệ
14   Bộ điều chỉnh sáng tối 500W – 220V WEG57816B-1-G PANASONIC chiếc Liên hệ
15   Bộ điều chỉnh sáng tối 300W – 220 V WEG57813B-1-G PANASONIC chiếc Liên hệ
16   Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất 16A – 250 V WEG15829B-G PANASONIC chiếc Liên hệ
5 CÔNG TẮC Ổ CẮM WIDE SERIES      
1   CÔNG TẮC B CÓ ĐÈN BÁO KHI ON WEG5141 PANASONIC chiếc Liên hệ
2   CÔNG TẮC C CÓ ĐÈN BÁO KHI OFF- BẮT VÍT WEG51527 PANASONIC chiếc Liên hệ
3   CÔNG TẮC ĐƠN CÓ ĐÈN BÁO KHI OFF-BẮT VÍT WEG51517 PANASONIC chiếc Liên hệ
4   CÔNG TẮC C ( CẦU THANG ) – BẮT VÍT WEV5002-7 PANASONIC chiếc Liên hệ
5   CÔNG TẮC ĐƠN – BẮT VÍT WEV5001-7 PANASONIC chiếc Liên hệ
6   CÔNG TẮC ĐƠN – CẮM NHANH WEV5001 PANASONIC chiếc Liên hệ
7   CÔNG TẮC C ( CẦU THANG )- CẮM NHANH WEV5002 PANASONIC chiếc Liên hệ
8   CÔNG TẮC D ( 2 TIẾP ĐIỂM ) WEG5003K PANASONIC chiếc Liên hệ
9   CÔNG TẮC E WEG5004K PANASONIC chiếc Liên hệ
10   CÔNG TẮC ĐƠN CÓ ĐÈN BÁO KHI OFF-CẮM NHANH WEG5151-51K PANASONIC chiếc Liên hệ
11   CÔNG TẮC C CÓ ĐÈN BÁO KHI OFF – CẮM NHANH WEG5152-51K PANASONIC chiếc Liên hệ
12   Ổ CẮM ĐƠN (DÙNG CHO PHÍCH TRÒN) WEG1090 PANASONIC chiếc Liên hệ
13   Ổ CẮM TIÊU CHUẨN BS WEB1111WK PANASONIC chiếc Liên hệ
14   Ổ CẮM ĐƠN (DÙNG CHO PHÍCH DẸT) WEG1001 PANASONIC chiếc Liên hệ
15   Ổ CẮM ĐƠN CÓ DÂY NỐI ĐẤT VÀ MÀN CHE – BẮT VÍT WEV1181-7 PANASONIC chiếc Liên hệ
16   Ổ CẮM ĐƠN CÓ MÀN CHE – BẮT VÍT WEV1081-7 PANASONIC chiếc Liên hệ
17   Ổ CẮM ĐƠN CÓ MÀN CHE – CẮM NHANH WEV1081 PANASONIC chiếc Liên hệ
18   Ổ CẮM ĐƠN WEV1091 PANASONIC chiếc Liên hệ
19   Ổ CẮM ĐƠN CÓ DÂY NỐI ĐẤT VÀ CÓ MÀN CHE – CẮM NHANH WEV1181 PANASONIC chiếc Liên hệ
20   Ổ CẮM ĐƠN CÓ DÂY NỐI ĐẤT WEV1191 PANASONIC chiếc Liên hệ
21   Ổ CẮM ĐÔI CÓ DÂY NỐI ĐẤT WEV1592 PANASONIC chiếc Liên hệ
22   Ổ CẮM ĐƠN CÓ MÀN CHE VÀ DÂY NỐI ĐẤT – CẮM NHANH WEV1582 PANASONIC chiếc Liên hệ
23   Ổ CẮM ĐÔI CÓ MÀN CHE VÀ DÂY NỐI ĐẤT – BẮT VÍT WEV1582-7 PANASONIC chiếc Liên hệ
24   MẶT DÙNG RIÊNG WEV680290W PANASONIC chiếc Liên hệ
25   MẶT DÙNG CHO 5 THIẾT BỊ WEG6806W-SP PANASONIC chiếc Liên hệ
26   MẶT 1 THIẾT BỊ – CÓ NẮP CHE MƯA WEG7901 PANASONIC chiếc Liên hệ
27   MẶT 2 THIẾT BỊ – CÓ NẮP CHE MƯA WEG7902 PANASONIC chiếc Liên hệ
28   MẶT 3 THIẾT BỊ – CÓ NẮP CHE MƯA WEG7903 PANASONIC chiếc Liên hệ
29   MẶT CÓ NẮP CHE MƯA WEG8981 PANASONIC chiếc Liên hệ
30   MẶT DÙNG CHO 1 THIẾT BỊ WEV68010W PANASONIC chiếc Liên hệ
31   MẶT DÙNG CHO 2 THIẾT BỊ WEV68020W PANASONIC chiếc Liên hệ
32   MẶT KÍN ĐƠN WEV68910W PANASONIC chiếc Liên hệ
33   MẶT DÙNG CHO 4 THIẾT BỊ WEG6804 PANASONIC chiếc Liên hệ
34   MẶT DÙNG CHO 3 THIẾT BỊ WEV68030W PANASONIC chiếc Liên hệ
35   MẶT DÙNG CHO 6 THIẾT BỊ WEG6806W PANASONIC chiếc Liên hệ
36   NÚT TRỐNG WEG3020 PANASONIC chiếc Liên hệ
37   LỖ RA DÂY ĐIỆN THOẠI WEG3023 PANASONIC chiếc Liên hệ
38   NÚT NHẤN CHUÔNG WEG5401-011 PANASONIC chiếc Liên hệ
39   Ổ CẮM ANTEN TV WEG2501 PANASONIC chiếc Liên hệ
40   NÚT NHẤN CHUÔNG EGG331 PANASONIC chiếc Liên hệ
41   Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI 4 CỰC WEG2364 PANASONIC chiếc Liên hệ
42   DIMMER CHO ĐÈN LOẠI CÓ CHỨC NĂNG BẬT/TẮT 500W WEG575151 PANASONIC chiếc Liên hệ
43   DIMMER CHO ĐÈN LOẠI CÓ CHỨC NĂNG BẬT/TẮT 800W WEG575181 PANASONIC chiếc Liên hệ
44   CHUÔNG ĐIỆN EBG888 PANASONIC chiếc Liên hệ
45   Ổ CẮM MẠNG CAT5 WEG2488 PANASONIC chiếc Liên hệ
6 CÔNG TẮC Ổ CẮM WIDE SERIES COLOR      
1   CÔNG TẮC D WEG5003KH PANASONIC chiếc Liên hệ
2   CÔNG TẮC E WEG5004KH PANASONIC chiếc Liên hệ
3   CÔNG TẮC C WEG5152-51KH PANASONIC chiếc Liên hệ
4   CÔNG TẮC ĐƠN WEG51517H PANASONIC chiếc Liên hệ
5   CÔNG TẮC ĐƠN WEG5151-51KH PANASONIC chiếc Liên hệ
6   CÔNG TẮC C WEG51527H PANASONIC chiếc Liên hệ
7   CÔNG TẮC ĐƠN WEV5001-7H PANASONIC chiếc Liên hệ
8   CÔNG TẮC ĐƠN WEV5001H PANASONIC chiếc Liên hệ
9   CÔNG TẮC C ( CẦU THANG ) WEV5002H PANASONIC chiếc Liên hệ
10   NÚT NHẤN CHUÔNG WEG5401-7H PANASONIC chiếc Liên hệ
11   Ổ CẮM ĐƠN WEG1001H PANASONIC chiếc Liên hệ
12   Ổ CẮM ĐƠN WEV1091H PANASONIC chiếc Liên hệ
13   Ổ CẮM ĐƠN CÓ MÀN CHE WEG10817H PANASONIC chiếc Liên hệ
14   Ổ CẮM ĐƠN CÓ DÂY NỐI ĐẤT VÀ MÀN CHE WEV1181-7H PANASONIC chiếc Liên hệ
15   Ổ CẮM ĐÔI CÓ MÀN CHE VÀ DÂY NỐI ĐẤT WEG15827H PANASONIC chiếc Liên hệ
16   Ổ CẮM ĐÔI CÓ MÀN CHE VÀ DÂY NỐI ĐẤT WEG15829H PANASONIC chiếc Liên hệ
17   Ổ CẮM ĐÔI CÓ DÂY NỐI ĐẤT WEV1592H PANASONIC chiếc Liên hệ
18   Ổ CẮM ĐƠN CÓ DÂY NỐI ĐẤT VÀ MÀN CHE WEV1181H PANASONIC chiếc Liên hệ
19   Ổ CẮM ĐƠN CÓ DÂY NỐI ĐẤT WEV1191H PANASONIC chiếc Liên hệ
20   Ổ CẮM ĐƠN CÓ MÀN CHE WEV1081H PANASONIC chiếc Liên hệ
21   MẶT DÙNG CHO 1 THIẾT BỊ WEG68010MB PANASONIC chiếc Liên hệ
22   MẶT DÙNG CHO 2 THIẾT BỊ WEG68020MB PANASONIC chiếc Liên hệ
23   MẶT DÙNG CHO 3 THIẾT BỊ WEG68030MB PANASONIC chiếc Liên hệ
24   MẶT DÙNG RIÊNG WEG680290MB PANASONIC chiếc Liên hệ
25   MẶT DÙNG CHO 4 THẾT BỊ WEG6804MB PANASONIC chiếc Liên hệ
26   MẶT DÙNG CHO 6 THIẾT BỊ WEG6806MB PANASONIC chiếc Liên hệ
27   MẶT DÙNG CHO 1 THIẾT BỊ WEG68010MW PANASONIC chiếc Liên hệ
28   MẶT DÙNG CHO 2 THIẾT BỊ WEG68020MW PANASONIC chiếc Liên hệ
29   MẶT DÙNG CHO 3 THIẾT BỊ WEG68030MW PANASONIC chiếc Liên hệ
30   MẶT DÙNG RIÊNG WEG680290MW PANASONIC chiếc Liên hệ
31   MẶT DÙNG CHO 4 THẾT BỊ WEG6804MW PANASONIC chiếc Liên hệ
32   MẶT DÙNG CHO 6 THIẾT BỊ WEG6806MW PANASONIC chiếc Liên hệ
33   NÚT TRỐNG WEG3020H PANASONIC chiếc Liên hệ
34   LỖ RA DÂY ĐIỆN THOẠI WEG3023H PANASONIC chiếc Liên hệ
35   Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI WEG2364H PANASONIC chiếc Liên hệ
36   Ổ CẮM MẠNG WEG2488H PANASONIC chiếc Liên hệ
37   Ổ CẮM ANTEN TV WEG2501H PANASONIC chiếc Liên hệ
38   ĐÈN BÁO MÀU WEG3032RH/GH/WH PANASONIC chiếc Liên hệ

>>Đèn sưởi quạt sưởi

>>> Ổ cắm, công tắc

>>>> Thiết bị điện khác – Vật tư phụ