Y45 uPVC Đệ nhất

y45-45-wye

>>>Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>>  Ống nhựa PPR Vinaconex

Y45 uPVC Đệ nhất.

 Số thứ tự
Tên sản phẩm
Quy cách
Size
Đơn vị tính
Đơn giá
1
Ba chạc 45(Wye) Đệ Nhất
Ø49
Cái
43,780
2
Ba chạc 45(Wye) Đệ Nhất
Ø60
Cái
58,080
3
Ba chạc 45(Wye) Đệ Nhất
Ø75
Cái
66,990
4
Ba chạc 45(Wye) Đệ Nhất
Ø76
Cái
72,270
5
Ba chạc 45(Wye) Đệ Nhất
Ø89
Cái
112,640
6
Ba chạc 45(Wye) Đệ Nhất
Ø90
Cái
112,640
7
Ba chạc 45(Wye) Đệ Nhất
Ø110
Cái
186,340
8
Ba chạc 45(Wye) Đệ Nhất
Ø114
Cái
186,340
9
Ba chạc 45(Wye) Đệ Nhất
Ø125
Cái
117,500
10
Ba chạc 45(Wye) Đệ Nhất
Ø140
Cái
382,470
11
Ba chạc 45(Wye) Đệ Nhất
Ø160
Cái
642,730
12
Ba chạc 45(Wye) Đệ Nhất
Ø168
Cái
544,390
13
Ba chạc 45(Wye) Đệ Nhất
Ø200
Cái
1,481,920
14
Ba chạc 45(Wye) Đệ Nhất
Ø220
Cái
1,439,240
15
Ba chạc 45(Wye) Đệ Nhất
Ø225
Cái
1,594,450